Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία:

Μοιραστείτε:

Οι θέσεις της Εναλλακτικής Παρέμβασης – Δικηγορικής Ανατροπής

Οι θέσεις της Εναλλακτικής Παρέμβασης – Δικηγορικής Ανατροπής (Εκλογές ΔΣΑ 2021)

Οι θέσεις της Εναλλακτικής Παρέμβασης – Δικηγορικής Ανατροπής διαφέρουν ριζικά από εκείνες που θα βρείτε στα φυλλάδια των παρατάξεων της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ: αποτελούν σημεία κινητοποίησης και αγώνα που θέτουμε ενώπιον της πλειοψηφίας του δικηγορικού σώματος, των αυτοαπασχολούμενων, των μισθωτών και των ασκούμενων δικηγόρων ως στόχους πάλης και όχι ως συνταγές που θα επιτευχθούν από κάποιον Πρόεδρο ή κάποια πλειοψηφία στο ΔΣ. Οι δικές μας θέσεις αποτελούν πρόγραμμα πάλης και διεκδίκησης που μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με την κινητοποίηση των δικηγόρων και την συμπόρευση με τις σύμμαχες κοινωνικές δυνάμεις, τους εργαζόμενους, τα σωματεία τους και τη νεολαία, σε αντίθεση με τις κυβερνητικές πολιτικές, τις νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εκτελεστές τους στο δικηγορικό σώμα.

Για το Ασφαλιστικό:

 • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για όσες/ους πληρώνουν την κατώτατη ασφαλιστική εισφορά με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης, ώστε η μείωση των εισφορών να μην οδηγήσει σε μειωμένη σύνταξη.
 • Εισφορές σύμφωνα με κλάσεις με βάση το εισόδημα, με κλιμακωτή αύξηση άνω των 20.000 ευρώ και με χρηματοδότηση αξιοπρεπών συντάξεων κοινών για όλους. Μειωμένη ασφαλιστική εισφορά για τα πρώτα 7 έτη της δικηγορίας.
 • Όχι στο κεφαλαιοποιητικό ασφαλιστικό σύστημα, το γνήσιο ή τις παραλλαγές του. Όχι σε ατομικούς κουμπαράδες και ατομικούς υπολογισμούς εισφορών και παροχών.
 • Επιστροφή των πόρων που εκλάπησαν από τα ταμεία και χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων.
 • Ρύθμιση και σεισάχθεια χρεών που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της κρίσης, χωρίς εξοντωτικούς όρους απώλειας των σχετικών ρυθμίσεων.
 • Ενιαία και δημόσια υγεία και περίθαλψη για όλους τους συναδέλφους άνευ προϋποθέσεων καταβολής εισφορών.
 • Συμπόρευση με το συνδικαλιστικό κίνημα των μισθωτών εργαζόμενων (με τους οποίους μοιραζόμαστε πλέον κοινά ταμεία) και αποκατάσταση προστατευτικών δικλείδων της εργατικής νομοθεσίας με στόχο την χρηματοδότηση του συστήματος από τους εργοδότες.

Για το Φορολογικό:

 • Επαναφορά του αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ και της κλιμακωτής φορολόγησης με δραστική μείωση των συντελεστών για τα χαμηλά εισοδήματα και αύξηση για τα πολύ υψηλά.
 • Κατάργηση του προκλητικού διαχωρισμού των δαπανών σε εκπτιπτόμενες και μη. Το εισόδημα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση (συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού φόρου) πρέπει να είναι το πραγματικά διαθέσιμο.
 • Κατάργηση του ΦΠΑ.
 • Κατάργηση υποχρέωσης εγγραφής στο ΓΕΜΗ και κάθε άλλης διάταξης που μας εξομοιώνει με εμπόρους.
 • Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και των φορολογικών χαρατσιών.

Για την άσκηση της δικηγορίας και τη δικηγορική ύλη:

 • Διεκδίκηση νομοθέτησης αυτόματου μηχανισμού αποζημίωσης σε κάθε ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων («λοκντάουν»), καμία υποταγή στο δίλημμα «υγεία ή εργασία» όπως το έπραξε η απερχόμενη διοίκηση του ΔΣΑ.
 • Ενεργοποίηση του λογαριασμού του ΟΑΕΔ για το επίδομα ανεργίας στους δικηγόρους που, αν και χρηματοδοτείται από τις εισφορές μας, ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε.
 • Αναδιάταξη της δικηγορικής ύλης με επιβολή γραμματίου σε ιδιωτικές συμβάσεις μεγάλης αξίας.
 • Διεκδίκηση εκ νέου υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στα συμβόλαια.

Για τη δικαιοσύνη και την δικαστηριακή καθημερινότητα:

 • Αγώνας για την άρση των περιορισμών -πρακτικών και οικονομικών- πρόσβασης στη δικαιοσύνη.
 • Ριζική μείωση του κόστους πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Κατάργηση των αντισυνταγματικών δικαστικών ενσήμων. Κατάργηση των παραβόλων στη διοικητική δίκη, εκτός από μεγάλης αξίας διαφορές.
 • Όχι στην «πιλοτική» πολιτική δίκη.
 • Συμπόρευση με τους δικαστικούς υπαλλήλους και κοινή διεκδίκηση για προσλήψεις υπαλλήλων στις δραματικά υποστελεχωμένες υπηρεσίες των δικαστηρίων.
 • Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας και φύλαξης, αντί της εργολαβίας συνεργείων, όπου ενδημούν εργασιακές συνθήκες εκμετάλλευσης και γαλέρας.
 • Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών με την εξασφάλιση επαρκούς προσωπικού, όχι ψηφιοποίηση των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας.
 • Εξασφάλιση δωρεάν ψηφιακών σφραγίδων με ευθύνη του κράτους χωρίς ανάγκη ετήσιας ανανέωσης.
 • Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της καθυστέρησης στην εκδίκαση των υποθέσεων με πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού δικαστών και τον συστηματικό έλεγχο περιπτώσεων αυθαιρεσίας της δικαστικής εξουσίας.
 • Μαζικές επενδύσεις στα δικαστικά κτίρια και τις προσφερόμενες υπηρεσίες (καθαρισμός, κοκ).
 • Κατοχύρωση πραγματικού και υψηλού επιπέδου συστήματος νομικής βοήθειας (legal aid). Άμεση πληρωμή της αμοιβής νομικής βοήθειας με την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών. Μαζική κινητοποίηση-αποχή για την εκταμίευση των οφειλόμενων των τελευταίων χρόνων.
 • Δημιουργία κρατικής και δωρεάν σύγχρονης βάσης δεδομένων νομοθεσίας-νομολογίας.
 • Ουσιαστική επέκταση της μηχανοργάνωσης κάθε γραμματείας.
 • Πάλη ενάντια στα σχέδια για λειτουργία των δικαστηρίων εντός του περιβάλλοντος των νέων φυλακών Ασπρόπυργο.
 • Κατάργηση των Μονομελών Εφετείων Κακουργημάτων.
 • Συνολική κωδικοποίηση διοικητικής δικονομίας για όλα τα διοικητικά δικαστήρια. Απλοποίηση των ένδικων βοηθημάτων στη διοικητική δίκη.
 • Καμία σκέψη για διάσπαση του επαγγέλματος με οποιονδήποτε τρόπο: π.χ. δυνατότητα παράστασης ανάλογα την εξειδίκευση ή την αναχρονιστική ιεράρχηση παρά πρωτοδίκαις κ.λπ.. Καμία σκέψη για εξετάσεις ή υποχρεωτικά σεμινάρια.

Για τους μισθωτούς δικηγόρους και τους «συνεργάτες»:

 • Υπεράσπιση και διεκδίκηση δικαιωμάτων για το σύνολο των μισθωτών δικηγόρων. Λήψη άμεσων πρωτοβουλιών από τον ΔΣΑ σε αυτή την κατεύθυνση. Υποστήριξη του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων.
 • Αναγνώριση σχέσης έμμισθης εντολής για τους «συνεργάτες». Εμπλουτισμός του προστατευτικού πλαισίου της έμμισθης εντολής με βάση και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς μισθοί, άδειες, επιδόματα και δώρα, αποζημίωση απόλυσης, πληρωμή εισφορών από τον εργοδότη.
 • Θεσμοθέτηση ανώτατου ωραρίου και προσθετής υπερωριακής αμοιβής για την απασχόληση συνεργατών έμμισθων δικηγόρων. 
 • Νομοθετική κατοχύρωση κατώτατου και κλιμακούμενου αξιοπρεπούς ποσού αντιμισθίας. 
 • Πλήρης κάλυψη οδοιπορικών εξόδων των μισθωτών/ συνεργατών. 
 • Κατοχύρωση δικαιωμάτων για την ανάπτυξη προσωπικής πελατείας. Εξασφάλιση της επαγγελματικής και επιστημονικής ανεξαρτησίας των μισθωτών δικηγόρων.   
 • Ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 
 • Κατοχύρωση δικαιωμάτων για τους γονείς συναδέλφους και ειδικά για τις γυναίκες συναδέλφους.
 • Πρόβλεψη κυρώσεων σε βάρος των δικηγόρων-εργοδοτών για την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων και δημιουργία σχετικού μηχανισμού ελέγχου.  
 • Να καλέσει ο ΔΣΑ σε συλλογική διαπραγμάτευση το ΣΜΔ με εργοδοτικές δικηγορικές ενώσεις.

Για τους ασκούμενους:

 • Κατάργηση της άσκησης, ως θεσμού που διατηρεί ευέλικτο και χωρίς δικαιώματα εργαζόμενο δυναμικό για τα δικηγορικά γραφεία. Ίσα επαγγελματικά δικαιώματα με μόνη τη λήψη του πτυχίου μέχρι τη συνολική κατάργηση του θεσμού της άσκησης και των πανελλαδικών εξετάσεων για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Υπεράσπιση των ασκούμενων συναδέλφων. Νομοθετική κατοχύρωση αξιοπρεπούς μισθού, ωραρίων, αδειών, πλήρης ασφαλιστική κάλυψη που θα βαρύνει τον εργοδότη, κάλυψη των μεταφορικών από τον εργοδότη και τήρηση της σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΔΣΑ για το ύψος του κατώτατου μισθού μέχρι την πλήρη κατοχύρωση του κατώτατου μισθού. Πειθαρχικός έλεγχος των εργοδοτών.
 • Να μην απασχολούνται οι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι σε αντικείμενα που δεν έχουν σχέση με την δικηγορική ύλη.
 • Υποχρεωτική ασφάλιση, με καταβολή των εισφορών από τους εργοδότες.
 • Στήριξη από το Σύλλογο των ασκούμενων τόσο στην αναζήτηση εργασίας (μητρώο θέσεων) όσο και κατά τη διάρκεια της άσκησης για την τήρηση των όρων από τους εργοδότες.
 • Εγγραφή των εργαζόμενων ασκούμενων στους Δικηγορικούς Συλλόγους
 • Καμία σκέψη για υποχρεωτικά σεμινάρια. Μόνη προϋπόθεση για άσκηση του επαγγέλματος το πτυχίο.

Για τις γυναίκες δικηγόρους και τα ζητήματα έμφυλης βίας:

 • Διεκδίκηση προστατευτικών διατάξεων για τη γυναίκα δικηγόρο. Προστασία και ενίσχυση της μητρότητας (οικονομική ενίσχυση, άδειες μισθωτών και ασκουμένων πριν και μετά τον τοκετό, κάλυψη εξόδων για βρεφονηπιακό και παιδικό σταθμό, απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κατά το χρόνο της κύησης και για έξι μήνες μετά τον τοκετό κοκ). – Έγκαιρη κάλυψη από τον ΕΦΚΑ του συνόλου των εξόδων του τοκετού.
 • Θεσμοθέτηση ειδικού πειθαρχικού μηχανισμού στον ΔΣΑ για καταγραφή και τιμωρία περιστατικών σεξιστικής βίας και κακοποίησης, με βάση τις κατευθυντήριες αρχές της Σύμβασης 190 ΔΟΕ.
 • Υποστήριξη των θυμάτων έμφυλων διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης – μελών του Συλλόγου, στις τυχόν δικαστικές ενέργειές τους.
 • Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης και υποστήριξης των μελών του ΔΣΑ για περιστατικά παρενόχλησης και διακρίσεων.
 • Δημόσιες παρεμβάσεις του ΔΣΑ κατά της έμφυλης βίας και των έμφυλων διακρίσεων στη δικαιοσύνη και την κοινωνία με πρόταση συγκεκριμένων μέτρων (τυποποίηση της γυναικοκτονίας ως διακεκριμένης παραλλαγής της ανθρωποκτονίας σύμφωνα με την τελευταία γνωμοδότηση του ΑΠ, δωρεάν νομική βοήθεια στα θύματα έμφυλης βίας, νομοθετικές παρεμβάσεις, κοκ).
 • Θεσμοθέτηση της εγκυμοσύνης και της λοχείας ως σπουδαίων λόγων αναβολής σε ΚΠΔ, ΚΠολΔ και ΚΔΔ.
 • Διενέργεια, με ευθύνη του ΔΣΑ, ειδικών σεμιναρίων προς αστυνομικές αρχές, δικαστές και εισαγγελείς και έκδοση πρωτοκόλλων καλών πρακτικών για τον χειρισμό υποθέσεων έμφυλης βίας και σεξουαλικών εγκλημάτων.

Για τα δικαιώματα:

 • Λειτουργία στο ΔΣΑ επιτροπών για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των λαϊκών ελευθεριών. Αγώνας για κατάργηση του νόμου Χρυσοχοϊδη για τις συναθροίσεις και για ακύρωση των χιλιάδων καταχρηστικών προστίμων της περιόδου της πανδημίας.
 • Νομικές και κοινωνικές δράσεις κατά των μέτρων εργαλειοποίησης της πανδημίας (αναστολές εργασίας ανεμβολίαστων, κλπ), αντί της στήριξης της δημόσιας υγείας (ενίσχυση του ΕΣΥ, των ΜΕΘ, εμβολιαστική εκστρατεία, κλπ).
 • Καμία υποχώρηση από τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου (δημοσιότητα της δίκης, αυτοπρόσωπη παρουσία κατηγορουμένου, κλπ) στο όνομα της πανδημίας και της «επιτάχυνσης» της δικαιοσύνης.
 • Κατάργηση των τρομονόμων και άλλων νομοθετημάτων που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα του κατηγορουμένου.
 • Πρωτοβουλία του ΔΣΑ για τη μεταρρύθμιση στις φυλακές και για τα δικαιώματα των κρατούμενων. Μέτωπο απέναντι στην αυστηροποίηση και αυταρχικοποίηση της ποινικής και σωφρονιστικής μεταχείρισης.
 • Δημιουργία μόνιμου Παρατηρητηρίου αστυνομικής βίας, με εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων και νομικοπολιτικών παρεμβάσεων κατά της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Κατάργηση των σωμάτων ΜΑΤ, ΔΕΛΤΑ και ΔΙΑΣ που ευθύνονται για εκατοντάδες περιστατικά δολοφονικής βίας.
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας υπεράσπισης και επαναφοράς των κατακτήσεων της εργατικής νομοθεσίας μαζί με εργατικά σωματεία, κατάργηση των αντεργατικών νόμων, κατάργηση των αντισυνδικαλιστικών διατάξεων του νόμου Χατζηδάκη.
 • Προστασία του δικαιώματος στην κατοικία με εκ νέου νομοθέτηση προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αποχή δικηγόρων από κάθε ενέργεια προς πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας.
 • Υπεράσπιση των δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων, πάλη ενάντια στην φασιστική απειλή και τους ρατσιστικούς αποκλεισμούς.
 • Ανάδειξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς, ίντερσεξ, κουήρ) συμπολιτών μας αλλά και των συναδέλφων δικηγόρων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους έμφυλες διακρίσεις και ομοφοβικές προκαταλήψεις, με σκοπό να έχουν μία κανονική δικηγορική καθημερινότητα.

Για τη λειτουργία του ΔΣΑ:

 • Επαναφορά της δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου με τακτική σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων και μείωση του ορίου απαρτίας.
 • Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας: δημόσια συνεδρίαση προσβάσιμη στα μέλη του ΔΣΑ διαδικτυακά, τήρηση και δημοσιοποίηση πλήρων πρακτικών. Κανονισμός δημοκρατικής λειτουργίας που να περιορίζει τις υπερ-εξουσίες του Προέδρου.
 • Κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ.
 • Επαναφορά απλής αναλογικής στις εκλογές των Δικηγορικών Συλλόγων. Κατάργηση του αυταρχικού προεδροκεντρικού συστήματος και της άμεσης εκλογής Προέδρου. Λειτουργία Πανελλαδικού Δικηγορικού Συνεδρίου και εκλογή Συντονιστικού Οργάνου.
 • Διάφανη λειτουργία της πειθαρχικής διαδικασίας, κατάργηση των πρόσφατων απαράδεκτων αλλαγών για τα πειθαρχικά συμβούλια στον Κώδικα Δικηγόρων, πειθαρχικές ποινές για εισπρακτικές εταιρείες που δρουν υπό τον «δικηγορικό» μανδύα.
 • Πάταξη των φαινομένων διαφθοράς εντός του ΔΣΑ όσον αφορά τα προγράμματα νομικής βοήθειας, διορισμούς σε εκλογές σωματείων, κλπ. Εισαγωγή ασφαλιστικών δικλείδων για την τήρηση χρονικής προτεραιότητας στους διορισμούς.
 • Μείωση της ετήσιας εισφοράς και αύξηση της χρηματοδότησης των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Συλλόγου προς τα μέλη του: ΤΝΠ Ισοκράτης, Βιβλιοθήκη, κλπ.
 • Λειτουργία θεσμών αλληλεγγύης προς τους πληττόμενους δικηγόρους (κοινωνικό παντοπωλείο, συνεταιρισμός παροχής αναλώσιμων σε χαμηλό κόστος, αλληλοβοηθητικός λογαριασμός, διάθεση χώρου για επαγγελματικές συναντήσεις, κλπ).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δημοφιλή