Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία:

Μοιραστείτε:

Επιστολή συμβούλων της Εναλλακτικής για αυτεπάγγελτη εξέταση τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων στη δίκη Λιγνάδη

Δημοσιοποιούμε την από 8/6/2022 επιστολή των συμβούλων της «Εναλλακτικής Παρέμβασης – Δικηγορικής Ανατροπής» Θανάση Καμπαγιάννη και Δημήτρη Σαραφιανού προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, όσον αφορά την ανάγκη αυτεπάγγελτης εξέτασης τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων από αφορμή δηλώσεις που έγιναν στα πλαίσια της δίκης Λιγνάδη. Επί της επιστολής εκκρεμεί η τοποθέτηση της Διοίκησης και της πλειοψηφίας του Συμβουλίου. Με το περιεχόμενο της επιστολής συντάχτηκε περαιτέρω ο σύμβουλος κ. Β. Αυγουλάς.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι,

όπως καλά γνωρίζετε, με τροπολογία που εισήχθη κατά την ψήφιση του νέου Κώδικα Οργάνωσης Δικαστηρίων (α. 136 του ν. 4938/2022, ΦΕΚ 109/Α/6-6-2022), αποκαταστάθηκε στο άρθρο 152 του Κώδικα Δικηγόρων η αυτεπάγγελτη διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων, η οποία είχε προσωρινά καταργηθεί με την διαβόητη “τροπολογία Σπανάκη” το 2020. Έτσι, δεν απαιτείται πλέον αναφορά και μάλιστα προς τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά αρκεί η πληροφόρηση παντί τρόπω του προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την εκκίνηση προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης κατά συμπεριφοράς ελεγχόμενης ως πειθαρχικού παραπτώματος (“Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή ο αρχαιότερος από τους προέδρους των πειθαρχικών τμημάτων στις περιφέρειες όπου λειτουργούν περισσότερα πειθαρχικά τμήματα, ευθύς ως λάβει αναφορά με την οποία καταγγέλλονται πειθαρχικώς επιλήψιμες πράξεις δικηγόρου ή λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση από ανακοίνωση δικαστικής ή εν γένει δημόσιας αρχής ή ακόμα και αυτεπάγγελτα, χωρίς την υποβολή αναφοράς, ευθύς μόλις λάβει με οποιονδήποτε τρόπο ίδια γνώση για τέλεση τέτοιων πράξεων, παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία αναθέτει σε μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου”).

Θεωρούμε ότι για λόγους ουσιαστικούς αλλά και βαθύτατα συμβολικούς, η πρώτη τέτοια αυτεπάγγελτη διερεύνηση θα πρέπει να αφορά τις δημόσιες δηλώσεις του Αλέξιου Κούγια στα πλαίσια ποινικής δίκης που διεξάγεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών σε πολύκροτη υπόθεση βιασμού κατ’ εξακολούθηση.

Αναφερόμαστε συγκεκριμένα:

α) στην από 1/6/2022 δήλωσή του, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται επί λέξει η προφορική απεύθυνση σε γυναίκες δημοσιογράφους (κατά το διάλειμμα της δίκης) με τη φράση “κοιτάξτε να βρείτε κανέναν άντρα να ηρεμήσετε” (ημ. ανάκτησης ανάρτησης 8/6/2022),

β) στην από 7/6/2022 δήλωσή του, όπου μεταξύ άλλων αποδίδεται σε μάρτυρα του κατηγορητηρίου (καλούμενου ως παθόντος στη δίκη) η φράση “επαγγελματίας ομοφυλόφιλος”, η οποία χρησιμοποιήθηκε και στο προηγούμενο δελτίο τύπου (ημ. ανάκτησης ανάρτησης 8/6/2022).

Επειδή κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Δικηγόρων υπό τον τίτλο: «Θεμελιώδεις αρχές και αξίες στην άσκηση της δικηγορίας» ορίζεται ότι: «Ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του: … β) Ακολουθεί τις παραδόσεις του υπερασπιστικού λειτουργήματος και τους κανόνες δεοντολογίας, όπως έχουν διαμορφωθεί ιστορικά κατά την άσκηση της δικηγορίας και διατυπώνονται στον Κώδικα».

Επειδή κατά το άρθρο 37 του Κώδικα Δικηγόρων υπό τον τίτλο: «Αποδοχή εντολής – Τήρηση επιμέλειας και ευπρέπειας» ορίζεται ότι: «3. Ο δικηγόρος οφείλει: α) να εκτελεί τα καθήκοντά του με ευσυνειδησία και επιμέλεια»,

Επειδή κατά το άρθρο 41 του Κώδικα Δικηγόρων υπό τον τίτλο: «Τήρηση των αρχών δεοντολογίας» ορίζεται ότι: «Ο δικηγόρος τηρεί: α) Τον ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος, όπως αυτός καταρτίζεται και εγκρίνεται από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος. Μέχρι την κατάρτιση και έγκρισή του, ισχύει σε όλη την Επικράτεια ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος, όπως εγκρίθηκε με την από 4.1.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δημοσιεύτηκε στον Κώδικα Νομικού Βήματος στον τόμο του 1986».

Επειδή κατά το άρθρο 140 του Κώδικα Δικηγόρων υπό τον τίτλο: «Πειθαρχικά παραπτώματα» ορίζεται ότι: «1. Το πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με υπαίτια και καταλογιστή πράξη, ενέργεια ή παράλειψη του δικηγόρου, στο πλαίσιο του λειτουργήματός του ή και έξω από αυτό, εφόσον αυτή: α) αντίκειται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση του λειτουργήματός του και την απονομή της Δικαιοσύνης, β) αντίκειται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις εσωτερικού και διεθνούς δικαίου που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γ) αντίκειται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις κωδίκων δεοντολογίας, εσωτερικών κανονισμών του οικείου δικηγορικού συλλόγου, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων αυτού. 2. Πειθαρχικά παραπτώματα του δικηγόρου αποτελούν: … γ) Η εν γένει αναξιοπρεπής ή απρεπής συμπεριφορά του».

Επειδή κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος: «Ο Δικηγόρος έχει την υποχρέωση ν’ ασκεί το Λειτούργημά του με οδηγό τη συνείδηση του και το νόμο, να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια και σύμφωνα με τις παραδόσεις του Δικηγορικού Σώματος, τόσο κατά την άσκηση του Λειτουργήματός του, όσο και στην ιδιωτική του ζωή».

Επειδή κατά το άρθρο 7 του Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος: «Ο Δικηγόρος πρέπει κατά την άσκηση του Λειτουργήματός του: ε) Να τηρεί ευπρέπεια και μετριότητα εκφράσεων, τόσο στις προφορικές, όσο και στις γραπτές δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες, όχι μόνον προς τον αντίδικο συνάδελφο, αλλά και προς τους αντίδικους διάδικους, τους μάρτυρες και όλους τους παράγοντες της δίκης, της διαιτησίας, του συμβιβασμού και κάθε άλλης διαδικασίας».

Επειδή κατά το άρθρο 14 του Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος: «Ο Δικηγόρος έχει την υποχρέωση … να συμπεριφέρεται με κοσμιότητα … στα Δικαστήρια και σε κάθε χώρο που ασκεί το λειτούργημά του»..

Επειδή κατά το άρθρο 38 του Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος : «ε) Ο Δικηγόρος πρέπει να σέβεται τον αντίδικό του και να συμπεριφέρεται προς αυτόν με ευγένεια. Ν ‘ αποφεύγει προσβλητικές φράσεις και γενικά οξύτητα εκφράσεων, καθώς και κάθε υποτιμητική για τον αντίδικο ενέργεια, ή διατύπωση, που δεν είναι αναγκαία για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του εντολέα του».

Επειδή κατά το άρθρο 40 του Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος υπό τον τίτλο: «Κυρώσεις» ορίζεται ότι: «Η παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κώδικα Δικηγόρων ή άλλους νόμους και από τον Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 έως 79 του Κώδικα Δικηγόρων».

Επειδή οι ως άνω δηλώσεις παραβιάζουν τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας, απάδουν της δικηγορικής ιδιότητας, προσβάλλουν βάναυσα αυτές/αυτούς στις/στους οποίες/-ους απευθύνονται αλλά και συνολικά τις γυναίκες με χυδαιολογίες και υποτιμητικές σεξιστικές εκφράσεις (“κοιτάξτε να βρείτε κανέναν άντρα να ηρεμήσετε”), καθώς και κομμάτια πληθυσμού με ομοφοβική επίκληση της σεξουαλικής τους διαφορετικότητας (“επαγγελματίας ομοφυλόφιλος”), θίγουν δε το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος και προκαλούν αρνητικά σχόλια συλλήβδην για όλο το δικηγορικό σώμα,

Επειδή δεν αρκούν οι ήδη κατατεθείσες πειθαρχικές αναφορές για παρόμοιες συμπεριφορές και δηλώσεις στα πλαίσια της ίδιας δίκης, αλλά απαιτείται η κινητοποίηση των ίδιων των θεσμικών οργάνων του δικηγορικού σώματος ώστε να καυτηριαστεί δημόσια και να αποδοκιμαστεί έμπρακτα η ως άνω συμπεριφορά με στόχο την μη επανάληψή της,

Επειδή έχουμε γίνει δέκτες (κυριολεκτικά) εκατοντάδων διαμαρτυριών δικηγόρων, ιδίως συναδελφισσών, αλλά και πολιτών για τις ως άνω δηλώσεις και για την θεωρούμενη ως απραξία των θεσμικών οργάνων του δικηγορικού σώματος,

Ζητούμε

Να ληφθεί από το ΔΣ του ΔΣΑ απόφαση δημόσιας αποδοκιμασίας των ως άνω εγγράφως αποτυπωμένων δηλώσεων του Αλέξιου Κούγια.

Να κινηθεί αυτεπάγγελτα η διαδικασία του ά. 152 του Κώδικα Δικηγόρων για προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση επί των ως άνω δηλώσεων.

Να δημοσιοποιηθεί, με δελτίο τύπου που θα αποσταλεί σε όλα τα ΜΜΕ, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ και η εκκίνηση της αυτεπάγγελτης πειθαρχικής διαδικασίας.

Με εκτίμηση,

Θανάσης Καμπαγιάννης, Δημήτρης Σαραφιανός, σύμβουλοι στο ΔΣ του ΔΣΑ με την «Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δημοφιλή