Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία:

Μοιραστείτε:

Θέλουν να «πειράξουν» το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα; Ας καταργήσουν την παράγραφο 3!

Θέλουν να «πειράξουν» το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα; Ας καταργήσουν την παράγραφο 3!

Ανακοίνωση της «Εναλλακτικής Παρέμβασης – Δικηγορικής Ανατροπής», 15/1/2021.

Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου με τίτλο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», που κατατέθηκε χτες 14.1.2021 προς δημόσια διαβούλευση, προωθείται η τροποποίηση του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα περί διατάραξης της λειτουργίας υπηρεσίας και πιο συγκεκριμένα τυποποιείται στην πρώτη παράγραφο ως αδίκημα η είσοδος και παραμονή στον χώρο δημόσιας υπηρεσίας (ή ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας) «παρά την ρητή εναντίωση» της τελευταίας.

Το γεγονός ότι η τροποποίηση ενός άρθρου του Ποινικού Κώδικα προωθείται με διάταξη σ/ν του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στα Πανεπιστήμια, καταδεικνύει τον πυρήνα της λογικής τη κυβέρνησης. Ακόμη και στα προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν προκρίνεται η επένδυση στα ίδια τα ΑΕΙ, στο προσωπικό τους, στις υποδομές τους, στους φοιτητές τους, αλλά η αυταρχικοποίηση του πλαισίου λειτουργίας, η αστυνομευμένη καθημερινότητα, η λογοκρισία, η καταστολή.

Η τροποποίηση αυτή τελεί σε αρμονία (αυτό θα πει καλή νομοθέτηση) με τις υπόλοιπες διατάξεις του σχεδίου νόμου αυτού, οι οποίες καθιερώνουν την πρωτοφανή στα ευρωπαϊκά χρονικά πανεπιστημιακή αστυνομία, τις διαγραφές φοιτητών, την αυστηροποίηση των πειθαρχικών μέτρων κατά φοιτητών.

Η τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου του ΠΚ αυστηροποιεί και επεκτείνει την αντικειμενική υπόσταση ενός «αδικήματος», προκειμένου να αποτρέψει (και να καταστείλει ποινικά) το πλήθος των συλλογικών κοινοποιήσεων των φοιτητικών συλλόγων, που συχνά παρεμβαίνουν στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ στην προσπάθεια υπεράσπισης των φοιτητικών συμφερόντων και δικαίων.

Φυσικά η εφαρμογή της αφορά και κάθε άλλο όργανο νπδδ ή υπηρεσία, όπως λ.χ. δημοτικά/περιφερερειακά συμβούλια

Είναι τόσο φαιδρή η προσπάθεια ποινικοποίησης των παραστάσεων διαμαρτυρίας, που δεν παρακωλύουν τη λειτουργία μιας υπηρεσίας, καθώς, όπως προωθείται η συγκεκριμένη διάταξη προς ψήφιση, θα απειλείται με ποινή φυλάκισης έως τρία έτη ο/η διοικούμενος/η που εισέρχεται σε μια υπηρεσία π.χ. χωρίς ραντεβού (εν καιρώ πανδημίας) και επιμένει να εξυπηρετηθεί ενώ π.χ. ο υπάλληλος του ζητά να βγει έξω.

Θα συμφωνήσουμε ότι το άρθρο 168 Π.Κ. χρήζει τροποποίησης και συγκεκριμένα κατάργησης, ειδικά το ιδιώνυμο αδίκημα της διατάραξης της διενέργειας των πλειστηριασμών.

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν: Αν θέλουν να «πειράξουν» το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα, ας καταργήσουν την παράγραφο 3!

n

Δημοφιλή