Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία:

Μοιραστείτε:

Να μην κυρωθούν τα πρόστιμα της 17 Νοέμβρη: κείμενο υπογραφών δικηγόρων

Να μην κυρωθούν τα πρόστιμα στους διαδηλωτές και τις διαδηλώτριες της 17 Νοέμβρη: κείμενο υπογραφών δικηγόρων (βρείτε παρακάτω το λινκ με τη φόρμα υπογραφών):

Την 17.11.2020 εκδόθηκαν εκατοντάδες πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος φυσικών προσώπων, κατ’ εφαρμογή της παρ. β.3 του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1029/18/2020 Απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ Β’ 5046/14.11.2020). Όλες αυτές οι ατομικές διοικητικές πράξεις είναι παράνομες καθώς ερείδονται επί προδήλως αντισυνταγματικών και εν γένει παράνομων κανονιστικών πράξεων και πρέπει να ακυρωθούν.

Συγκεκριμένα:

1. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1029/18/2020 Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας εξεδόθη την 14.11.2020 επί τη βάσει του άρθρου εξηκοστού όγδοου παρ. 2 της από 20.03.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020. Ωστόσο, την 14.11.2020 ίσχυε, όπως και όλο το διάστημα από την 07.11.2020 έως την 30.11.2020, η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:713432/06.11.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4899/06.11.2020), βάσει του άρθρου 1 (υπό α/α: 1 στον σχετικό Πίνακα) της οποίας οι δημόσιες συναθροίσεις που υπάγονται στο άρθρο 11 του Συντάγματος και το ν. 4703/2020 (όπως η πορεία για το Πολυτεχνείο) εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Συνεπώς, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της εξουσιοδοτικής διάταξης για την έκδοση της Απόφασης του Αρχηγού της Αστυνομίας κατίσχυε η αντίθετη, μεταγενέστερη και ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 1 της από 06.11.2020 ΚΥΑ.

2. Ούτως ή άλλως, βέβαια, τόσο το άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ. 2 της από 20.03.2020 ΠΝΠ όσο και η από 14.11.2020 Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας παραβιάζουν ευθέως το άρθρο 11 του Συντάγματος διότι:

(α) Όπως επεσήμανε σε πρώτο χρόνο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με τη σχετική ανακοίνωσή της, η για τέσσερις ημέρες απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων σε όλη την Επικράτεια ισοδυναμεί με αναστολή του δικαιώματος στη συνάθροιση και όχι απλό περιορισμό του. Ωστόσο, αναστολή του δικαιώματος στη συνάθροιση επιτρέπεται μόνον αν κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση πολιορκίας, κατ’ άρθρο 48 Συντάγματος.

(β) Το δικαίωμα στη συνάθροιση δεν επιτρέπεται να περιοριστεί και, πόσο μάλλον, να ανασταλεί για λόγους που ανάγονται στην δημόσια υγεία αλλά μόνον για λόγους που συνδέονται με την δημόσια ασφάλεια, βάσει του άρθρου 11 του Συντάγματος και του άρθρου 7 ν. 4703/2020.

(γ) Η Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, αφού η προστασία της δημόσιας υγείας μπορούσε να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα από την πλήρη απαγόρευση του δικαιώματος στη συνάθροιση, όπως πρόβλεψη για τήρηση ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των διαδηλωτών, χρήση μάσκας κ.ο.κ.

3. Η Απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας εξεδόθη κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας αφού, βάσει της εξουσιοδοτικής της διάταξης, το αποφασίζον όργανο όφειλε να ζητήσει και να λάβει τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 προτού απαγορεύσει τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις σε ολόκληρη την Επικράτεια. Ωστόσο, τούτη η διαδικαστική ενέργεια ουδέποτε έλαβε χώρα, όπως, εξάλλου, δήλωσε δημόσια το μέλος της Επιτροπής, Γ. Μαγιορκίνης.

4. Η Απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας όφειλε να φέρει ειδική αιτιολογία, όπως επιβάλλεται από το άρθρο 11 του Συντάγματος και απορρέει από την εξουσιοδοτική της διάταξη. Ως αιτιολογία, εξάλλου, δεν νοείται η απλή επανάληψη του κειμένου του νόμου αφού, για την πληρότητά της, προϋποτίθεται η επίκληση συγκεκριμένων δεδομένων και η υπαγωγή τους στον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου.

Την 17.11.2020, γίναμε μάρτυρες πρωτοφανών περιστατικών αφού, από την μία πλευρά, όσα φυσικά πρόσωπα προσπάθησαν να ασκήσουν το συνταγματικό τους δικαίωμα στη συνάθροιση τήρησαν με πρωτοφανή επιμέλεια το σύνολο των υγειονομικών μέτρων που υποδεικνύουν ο ΠΟΥ και ο ΕΟΔΥ και, από την άλλη πλευρά, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας επιδόθηκαν σε ένα όργιο καταστολής και αυταρχικότητας, παραβιάζοντας κάθε γνωστό μέτρο υγειονομικής προστασίας. Ομάδες διαδηλωτών περικυκλώθηκαν για να βρεθούν εγκλωβισμένοι χωρίς διέξοδο διαφυγής ενώ οι εκατοντάδες προσαχθέντες και συλληφθέντες στοιβάχτηκαν για ολόκληρες ώρες σε μικρούς κλειστούς χώρους δίχως εξαερισμό.

Συνεπεία των ανωτέρω, η χώρα διασύρθηκε διεθνώς αφού Οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία έσπευσαν να ζητήσουν την ανάκληση της, αντίθετης και με το διεθνές δίκαιο, Απόφασης του Αρχηγού της Αστυνομίας ενώ οι εικόνες της απαράδεκτης αντιμετώπισης των ειρηνικών και πειθαρχημένων στα υγειονομικά μέτρα διαδηλωτών έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η ακύρωση όλων των παράνομων πράξεων επιβολής προστίμου είναι αναγκαία ώστε να γίνει ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της τρωθείσης νομιμότητας και του κράτους δικαίου.

Μπορείτε να υπογράψετε και εσείς μέσω της φόρμας:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScTnb…/viewform

n

Δημοφιλή