Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία:

Μοιραστείτε:

Ενημέρωση ΔΣ ΔΣΑ, 24/9/2020: Για τη Νομική Βοήθεια και τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα

Ενημέρωση ΔΣ ΔΣΑ, 24/9/2020: Για τη Νομική Βοήθεια και τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα

Η παρέμβασή του συμβούλου της Εναλλακτικής στο ΔΣ της 24/9/2020 έγινε γραπτά, λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης εκτός Αττικής.

Το κείμενο που έστειλε ο σύμβουλος προς καταχώρηση είναι το εξής:

(αρχή)

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι,

Λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης, δεν θα μπορέσω να παραστω στο σημερινό ΔΣ καθώς θα ταξιδεύω και η σύνδεση θα είναι ανέφικτη.

Σας στέλνω εγγράφως την τοποθέτησή μας για τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Όσον αφορά το ζήτημα της νομικής βοήθειας:

Η καθυστέρηση πληρωμής των οφειλομένων σε δικηγόρους που έχουν παρασταθεί μέσω προγράμματος νομικής βοήθειας για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τα δύο χρόνια θα πρέπει να αποτελέσει λόγο κινητοποίησης του Δικηγορικού Συλλόγου. Θα πρέπει να απαιτήσουμε την άμεση εξόφληση των οφειλομένων και την καθιέρωση ενός συστήματος που η πληρωμή του γραμματίου στον παραστάντα δικηγόρο να γίνεται άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός πραγματικά εύλογου χρονικού διαστήματος. Η πρόταση άμεσης πληρωμής του 80% του ποσού και μεταγενέστερης πληρωμής του 20% (κατά το πρότυπο του ΕΟΠΠΥ) είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο η κυβέρνηση αρνείται να την υιοθετήσει ισχυριζόμενη την ύπαρξη τεχνικών προβλημάτων.

Για τον λόγο αυτό, συμφωνούμε με την ανάγκη να αποφασίσει ο Σύλλογος άμεσα μέτρα άσκησης πίεσης: να ανασταλεί (πλην εξαιρέσεων) η έκδοση γραμματίων προείσπραξης νομικής βοήθειας, που αποτελούν προϋπόθεση παράστασης του διοριζόμενου δικηγόρου και να συνοδευτεί η απόφαση αυτή από παράσταση διαμαρτυρίας και μαζική κινητοποίηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όσον αφορά το σχέδιο νόμου για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα και τις τροποποιήσεις του 3869/2010:

Επί του προσχεδίου του νέου Πτωχευτικού Κώδικα έχουμε ήδη δημοσιοποιήσει μια πρώτη τοποθέτηση της παράταξής μας (κείμενο συναδέλφου Παναγιώτη Κολοβού στο epda.gr). Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις στα επί μέρους άρθρα των νομοθετημάτων υπάρχουν και στα δύο κείμενα της Ολομέλειας και στο κείμενο του συναδέλφου Δημήτρη Λυριτσή.

Για μας προέχει η έκδοση μιας επί της αρχής τοποθέτησης του Δικηγορικού Συλλόγου που να εξηγεί απλά και κατανοητά στους πολίτες την γενική κατεύθυνση των προτεινόμενων αλλαγών.

Όσον αφορά τις τροποποιήσεις του 3869/2010, μιλάμε κατ’ ουσίαν για αναδρομική κατάργηση του νόμου Κατσέλη με περαιτέρω επιφόρτιση του δικηγόρου με καθήκοντα που θα έπρεπε να βαρύνουν τις γραμματείες των δικαστηρίων. Το νέο νομικό πλαίσιο δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία παρά αντικαθιστά τη μέχρι τώρα – ήδη πετσοκομμένη – προστασία με ένα σύστημα αγοράς της ιδιοκτησίας από ειδικό Φορέα και επαναμίσθωσης της κατοικίας στον προηγούμενο ιδιοκτήτη με δικαίωμα επαναγοράς στο τέλος της δωδεκαετίας. Εδώ θα πρέπει να πρωτοστατήσουμε για μια ανάγνωση του άρθρου 21 παρ. 4 του Συντάγματος που, σε συνδυασμό με τα άρθρα 21, 5 παρ. 1 και 2 παρ. 1, να θεμελιώνει το δικαίωμα στην κατοικία και τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Περαιτέρω, ο νέος πτωχευτικός νόμος φτάνει να βάζει χέρι ακόμα και στον μισθό και στη σύνταξη του πτωχού, στο κομμάτι πάνω από το μινιμουμ για την ελάχιστη διαβίωσή του.

Με την υιοθέτηση ενός τέτοιου πλαισίου απόρριψης των μέτρων αυτών, προτείνουμε την ανάληψη δημόσιων πρωτοβουλιών του ΔΣΑ προς ενημέρωση της κοινής γνώμης και οργάνωσης της αντίθεσης της κοινωνίας στις προωθούμενες ρυθμίσεις.

n

Δημοφιλή