Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία:

Μοιραστείτε:

Εκλογές ΔΣΑ (2η ημέρα)

Η ανακοίνωση του ΔΣΑ:

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2011

Σύμφωνα με το άρθρο 219 §§ 2 και 3 του Κώδικα Δικηγόρων ημέρες αρχαιρεσιών για την εκλογή Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ορίζονται η Κυριακή 27.2.2011 και η Δευτέρα 28.2.2011.
Η ψηφοφορία θα γίνει στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Ακαδημίας 60) από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας για εκλογή Προέδρου η ψηφοφορία θα γίνει την Κυριακή 6.3.2011 και Τρίτη 8.3.2011 από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου (άρθρο 228 § 3).

Αθήνα, Ιανουάριος 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημοφιλή