Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία:

Μοιραστείτε:

Εκλογικές δαπάνες 2008

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η   –   Α Ι Τ Η Σ Η

Κωνσταντίνου Παπαδάκη, μέλους του Δ.Σ, εκπροσώπου της «Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας».

Α.Π.: 2982/20.3.2008

…………………………

Όπως είχε πράξει και μετά τις εκλογές του 1999 και του 2002 χωρίς να βρεί μιμητή (βλ. αριθμ. πρωτ. 2821/22.3.1999 και 2996/27.3.2002 αιτήσεις στο Δ.Σ.) καθώς και μετά τις εκλογές του 2005 (βλ. αριθμ. πρωτ. 2907/21.3.2005 αίτηση), συναντώντας ανταπόκριση από μία παράταξη μόνο, η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας αισθάνεται την ηθική και συνδικαλιστική υποχρέωση να γνωστοποιήσει και πάλι στο δικηγορικό σώμα (συμβολικά μέσω του Δ.Σ. αλλά και άμεσα) το ύψος, την κατανομή και την προέλευση των εκλογικών της δαπανών.

Επειδή όπως γνωρίζετε το απελθόν Δ.Σ. για άλλη μία φορά απέφυγε να θέσει οποιουσδήποτε κανόνες στην προεκλογική περίοδο, με αποτέλεσμα την αποδέσμευση από κάθε νομικό και δεοντολογικό φραγμό της προεκλογικής συμπεριφοράς παρατάξεων, υποψηφίων προέδρων και υποψηφίων συμβούλων, πιστεύουμε ότι όλοι οι παραπάνω έχουν την ίδια υποχρέωση και ότι η άρνηση ή παράλειψη ανταπόκρισής τους, στην οποία ως τώρα μας έχουν συνηθίσει θα εκτιμηθεί δεόντως από το δικηγορικό σώμα.

Διότι το σώμα δικαιούται να γνωρίζει πόσο έχει κοστίσει κάθε ψήφος σε κάθε συνδυασμό και υποψήφιο. Διότι οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι υποχρεούνται -χάριν και της δικής τους αξιοπιστίας- να δημοσιοποιούν το ύψος των δαπανών τους. Και διότι ο Δ.Σ.Α. υποχρεούται επιτέλους να ελέγχει και να θέτει όρια και μέτρα στον τρόπο της προεκλογικής δραστηριότητας.

Ισως εάν το «Βήμα του Δικηγόρου», αντί να δημοσιεύει κυρίως φωτογραφίες και λιβανωτούς του προέδρου, προέβαλε σε όλη τη διάρκεια της τριετίας ισότιμα όλες τις παρατάξεις, όπως με επιτυχία κάνει επί σειρά ετών το αντίστοιχο δελτίο του Τ.Ε.Ε. και όπως επανειλημμένα έχουμε προτείνει χωρίς να έχει τύχει αποδοχής η πρότασή μας, θα συνέβαλε στην εμπέδωση μιάς διαφορετικής συνδικαλιστικής κουλτούρας στον χώρο.

Διότι και αυτές οι εκλογές ένα σημαντικό ερέθισμα συζήτησης που προκάλεσαν στους δικηγόρους (και όχι μόνο) ήταν το που βρίσκονται τόσα χρήματα και (ακόμη χειρότερα) το γιατί «επενδύονται».

Αναδείχθηκε ακόμη από την προεκλογική περίοδο ως επιτακτικό και άμεσο καθήκον του Δ.Σ. η αποτίμηση του επιπέδου της προεκλογικής εκστρατείας, του τρόπου με τον οποίον υποψήφιοι πολιτεύθηκαν και «επικοινώνησαν» με τους ψηφοφόρους και βέβαια την καθιερωμένη «πολιορκία του διαδρόμου», με σκοπό την άμεση θέσπιση κανόνων δεοντολογίας με κυρώσεις ως προς τον τρόπο διενέργειας του εκλογικού αγώνα που θα διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια της εκλογικής διαδικασίας, την αξιοπιστία όσων ασχολούνται με τα κοινά απέναντι στο εκλογικό σώμα και τη διαφάνεια, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσουν τη συμβολή του συνδικαλιστικού διαλόγου και του συνδικαλισμού αρχών αντί της προσωπικής προβολής.

Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει το νωρίτερο δυνατό, τώρα και μακρυά από συγκυρίες νέας προεκλογικής περιόδου.

Διαφορετικά και πάλι το Δ.Σ. αναλαμβάνει απόλυτα την ευθύνη της νομιμοποίησης της μετατροπής των εκλογών σε πασαρέλα υποψηφίων που σήμερα με το χρήμα, αύριο (ιδίως στο «ενιαίο ψηφοδέλτιο») και με την προβολή των Μ.Μ.Ε, και των εκδοτών του χώρου θα υποκαταστήσουν τον προγραμματικό λόγο με τις δεξιώσεις και τις αποστολές βιογραφικών και λοιπών εντύπων με αποτέλεσμα την αλλοτρίωση του δικηγορικού συνδικαλισμού, με ότι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία και την εκπροσώπηση του θεσμικού εκφραστή των δικαιωμάτων της.

Παρακαλώ όπως έχω δικαίωμα κατ άρθρο 234 του κώδικα περί δικηγόρων για την ένταξη του θέματος αυτού στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης.

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΛΟΓΩΝ Δ.Σ.Α. 2008

– Παράβολο Δ.Σ.Α. για τη συμμετοχή                    ΕΥΡΩ           1.000

– Αφίσα Γ.Σ.                                                                           250

 – Εφημερίδα «Παρέμβαση»   (8σέλιδη διχρ.)3.000 τεμ               1.500

– Προσκλήσεις πάρτυ                                                                150

– Αφίσα πάρτυ                                                                          10

-Εξοδα πάρτυ                                                                         500

– 3 αφίσες δίχρωμες                                                                900

– Αφίσες Φάτσες (2/χρωμες, 200 τεμ.)                                        350

– Αφίσα κεντρική (4/χρωμη, 1.000 τεμ.)                                  1.050

– Κόστος κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης                              200

– Φυλλάδιο (16σέλιδο, 2/χρωμο, 3.000 τεμ)                            1.100

– Πρόσκληση προεκλογικής εκδήλωσης  (1.000 τεμ)                    180

– Αφίσα εκδήλωσης                                                                 110

– Ταχυδρομικά                                                                        30

 – Εξοδα εκδήλωσης                                                                  30

– Δημιουργία ιστοσελίδας                                                      1.500

                                          Σ Υ Ν Ο Λ Ο         ΕΥΡΩ       8.860

Το κόστος των δαπανών καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από εισφορές μελών,  πωλήσεις προσκλήσεων για το πάρτυ και από κυκλοφορία κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης σε μέλη και φίλους της παράταξης καθώς και άλλους συναδέλφους. Η αφισσοκόλληση και η διανομή των εντύπων μας έγιναν αποκλειστικά από εμάς τους ίδιους. Ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας είχε ορισθεί για τα μέλη και φίλους το ποσό των 300 ΕΥΡΩ. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας βοήθησαν.

Τέλος είναι γνωστό ότι οι υποψήφιοι της «Εναλλακτικής Παρέμβασης» δεν διενεργούν ατομικές εκλογικές εκστρατείες και κατά συνέπεια δεν υφίστανται αντίστοιχες δαπάνες προς δημοσιοποίηση.

Παρακαλείται ο κ. Δ/ντής του συλλόγου να μεριμνήσει για την πρωτοκόλληση της παρούσας και τη διανομή της στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Επίσης ζητάμε να δημοσιευθεί η παρούσα στο προσεχές «Βήμα του Δικηγόρου» και στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Α.

Αθήνα, 17.3.2008

Για την Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας

Δημοφιλή