Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Εκλογές ΔΣΑ 2014

Αφίσα: Για τις εκλογές του ΔΣΑ το 2014

Αφίσα: Για τις εκλογές του ΔΣΑ το 2014.

Αφίσα: Οι υποψήφιοι της Εναλλακτικής στις εκλογές του ΔΣΑ το 2014

Αφίσα: Οι υποψήφιοι της Εναλλακτικής στις εκλογές του ΔΣΑ το 2014.

Προκήρυξη: Για τις εκλογές του ΔΣΑ το 2014

Αφίσα: Για τις εκλογές του ΔΣΑ το 2014, εδώ.