Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία:

Μοιραστείτε:

Για το θέμα των προθεσμιών

Π Ρ Ο Σ    Τον κ. Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α.

Α Ι Τ Η Σ Η

Κωνσταντίνου Παπαδάκη, μέλους του Δ.Σ, εκπροσώπου της «Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας».

Προσερχόμενος σήμερα να καταθέσω προσθήκη – αντίκρουση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική διαδικασία) για υπόθεση συζητούμενη στις 6/11/2008, της οποίας η προθεσμία (15 ημέρες πριν τη συζήτηση) έληγε χθές, ημέρα αποχής του Δ.Σ.Α., προσέκρουσα στην άρνηση του γραμματέα της έδρας να την παραλάβει, και στην από κοινού με όλους τους γραμματείς του τμήματός του εμμονή στην πρακτική ότι όταν πρόκειται για προθεσμίες προκατάθεσης, η αποχή, όπως και η αργία δεν παρατείνουν την προθεσμία για την επόμενη εργάσιμη ημέρα, αλλά την συντέμνουν σε βάρος του διαδίκου για την προηγούμενη.

Προσέφυγα αμέσως στο Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Πρωτοδικείου, όπου το παριστάμενο μέλος κ. Πουρνάρας, μετά και από τηλεφωνική συνεννόηση και με τον προϊστάμενο κ. Κράνη, έδωσαν την αντίθετη ερμηνεία, ότι δηλαδή σε κάθε περίπτωση απεργίας η προθεσμία παρατείνεται για την επόμενη ημέρα και μέσω του προϊσταμένου της γραμματείας κ. Φούτζουλα έδωσαν εντολή στον γραμματέα να παραλάβει την προσθήκη με τη σημείωση ότι κατατέθηκε σήμερα (την οποία άλλωστε μόνος μου είχα θέσει με μνεία της αποχής Δ.Σ.Α. ως αιτίας του χρόνου κατάθεσης), ώστε να κριθεί εν τέλει το εμπρόθεσμο η μη από το δικαστήριο, καθότι το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του γραμματέα, ούτε αυτός δικαιούται να αρνείται να παραλάβει.

Ωστόσο και πάλι η παραλαβή έγινε με κλίμα έντονης και ομαδικής δυσφορίας εκ μέρους των γραμματέων του τμήματος λόγω ανατροπής της πάγιας αντίθετης πρακτικής τους.

Αντιπαρερχόμενος προσωπικές συμπεριφορές ορισμένων εξ αυτών σε βάρος μου, στις οποίες και δεν επιθυμώ προς το παρόν να δώσω συνέχεια, θεωρώ ότι το μείζον είναι να διατυπωθεί εκ μέρους του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου εγγράφως πάγια οδηγία προς τις γραμματείες ως προς την παράταση της προθεσμίας προκατάθεσης ιδίως σε περίπτωση αποχής του Δ.Σ.Α. και να αναρτηθεί σε όλους τους χώρους κατάθεσης προτάσεων ώστε να σταματήσουν οι σχετικές δικονομικές ερμηνείες εκ μέρους αναρμοδίων και οι συνακόλουθες αυθαιρεσίες.

Παρακαλείται ο Δ.Σ.Α. να προβεί στα απαιτούμενα διαβήματα.

Παρακαλώ όπως έχω δικαίωμα κατ άρθρο 234 του κώδικα περί δικηγόρων για την ένταξη του θέματος αυτού στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης.

Παρακαλείται ο κ. Δ/ντής του συλλόγου να μεριμνήσει για την πρωτοκόλληση της παρούσας και τη διανομή της στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Επίσης ζητώ να δημοσιευθεί η παρούσα στο προσεχές «Βήμα του Δικηγόρου» και στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Α.

Αθήνα, 22.10.2008

Ο αιτών

(σημ. Εναλλακτικής Παρέμβασης: επισημαίνεται ότι τελικά ο ΔΣΑ ανταποκρίθηκε και έστειλε σχετικό έγγραφο στη Διοίκηση του Πρωτοδικείου)

Δημοφιλή