Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία:

Μοιραστείτε:

Για την παρεμπόδιση συνδικαλιστών

Π Ρ Ο Σ      Τον κ. Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α.

Α Ι Τ Η Σ Η

Κωνσταντίνου Παπαδάκη, μέλους του Δ.Σ, εκπροσώπου της «Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας».

Σας επισυνάπτω δημοσίευμα της εφημερίδας «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» της 17/10/2008, στο οποίο αναφέρεται ότι μέλη δικηγορικής παράταξης επιχείρησαν να διανείμουν ανακοίνωση συνδικαλιστικού περιεχομένου στα γραφεία κατονομαζόμενης δικηγορικής εταιρίας, αλλά εμποδίστηκαν και απωθήθηκαν από την ασφάλεια των γραφείων της.

Ανακύπτει μείζον θέμα παρεμπόδισης συνδικαλιστικής δραστηριότητας, η οποία θα πρέπει να καταγγελθεί, και  ενδεχομένως και πειθαρχικά ελεγκτέας συμπεριφοράς.

Παρακαλώ για τη συζήτηση του θέματος στην προσεχή συνεδρίαση και την πρόσκληση εκπροσώπων της «Κίνησης Ασκουμένων και Νέων Μισθωτών και Μαχόμενων Δικηγόρων» για περισσότερες διευκρινήσεις ως προς τα διαδραματισθέντα.

Παρακαλώ όπως έχω δικαίωμα κατ άρθρο 234 του κώδικα περί δικηγόρων για την ένταξη του θέματος αυτού στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης.

Παρακαλείται ο κ. Δ/ντής του συλλόγου να μεριμνήσει για την πρωτοκόλληση της παρούσας και τη διανομή της στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Επίσης ζητώ να δημοσιευθεί η παρούσα στο προσεχές «Βήμα του Δικηγόρου» και στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Α.

Αθήνα, 22.10.2008

 Ο αιτών

Δημοφιλή