Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία:

Μοιραστείτε:

Για διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την συνθήκη της Λισσαβώνας

Π Ρ Ο Σ τον κ. Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α.

Α Ι Τ Η Σ Η

Κωνσταντίνου Παπαδάκη, μέλους του Δ.Σ, εκπροσώπου της «Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας».

Όπως είναι γνωστό επίκειται στην Βουλή μετά την κύρωση της «Ευρωπαϊκής Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης» της Λισσαβώνας, η συζήτηση για την πρόταση δημοψηφίσματος. Ο Δ.Σ.Α. από το 2005, στα πλαίσια της τοποθέτησης του για το Ευρωσύνταγμα, του οποίου αντίγραφο αποτελεί η «Ευρωπαϊκή Μεταρρυθμιστική Συνθήκη» είχε ταχθεί υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος.

Η ανάγκη αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική αν ληφθεί υπόψη ότι η μετονομασία του Ευρωσυντάγματος σε «Σύμβαση» και η φαινομενική υποβάθμιση της θεσμικής σημασίας της γίνεται σκόπιμα για την παράκαμψη των δημοψηφισμάτων που επιτάσσουν πολλές από τις συνταγματικές τάξεις των χωρών μελών. Για τον λόγο αυτό ζητώ από τον Δ.Σ.Α. να επαναλάβει τη θέση που είχε πάρει το 2005 για διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την Ευρωσυνθήκη.

Παρακαλώ όπως έχω δικαίωμα κατ άρθρο 234 του κώδικα περί δικηγόρων για την ένταξη του θέματος αυτού στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης.

Παρακαλείται ο κ. Δ/ντής του συλλόγου να μεριμνήσει για την πρωτοκόλληση της παρούσας και τη διανομή της στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Επίσης ζητώ να δημοσιευθεί η παρούσα στο προσεχές «Βήμα του Δικηγόρου» και στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Α.

Αθήνα, 12.6.2008

Δημοφιλή