Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία:

Μοιραστείτε:

Απόσπασμα πρακτικών ΔΣ, με θέμα: έμμισθοι συνεργάτες

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24/9/2002

[…]

ΘΕΜΑ: Έμμισθοι συνεργάτες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. αποφάσισε […]:

1. Ίδρυση γραφείου συνεργασίας. 

2. Να δημοσιοποιηθεί ότι ο ν. 1093/1980 ισχύει για τους δικηγόρους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση ως αναγράφεται στις περιπτώσεις με ελάχιστο όριο αμοιβής:

Έμμισθος συνεργάτης 700 ευρώ

Ασκούμενοι: 450 ευρώ

[…]

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές απόσπασμα […]

[Σημείωση Εναλλακτικής: βλέπε ήδη απόφαση ΔΣ της 4/7/2006]

Δημοφιλή