Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία:

Μοιραστείτε:

Εκλογικές Δαπάνες 2002

    Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η   –   Α Ι Τ Η Σ Η

Κωνσταντίνου Παπαδάκη, μέλους του Δ.Σ, εκπροσώπου της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας.

…………………………

Όπως είχε πράξει και μετά τις εκλογές του 1999 χωρίς να βρεί μιμητή (βλ. αριθμ. πρωτ. 2821/22.3.1999 αίτηση στο Δ.Σ.) η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας αισθάνεται την ηθική και συνδικαλιστική υποχρέωση να γνωστοποιήσει στο δικηγορικό σώμα (συμβολικά μέσω του Δ.Σ.) το ύψος, την κατανομή και την προέλευση των εκλογικών της δαπανών.

Ανεξάρτητα από την απόφαση σκοπιμότητας του απελθόντος Δ.Σ., το οποίο με το αναξιόπιστο σκεπτικό της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είχε απορρίψει την υπ. αριθμ. πρωτ.  542/22.1.2002 πρότασή μας κατά την προεκλογική περίοδο, με αποτέλεσμα την αποδέσμευση από κάθε νομικό και δεοντολογικό φραγμό της προεκλογικής συμπεριφοράς παρατάξεων, υποψηφίων προέδρων και υποψηφίων συμβούλων, πιστεύουμε ότι όλοι οι παραπάνω έχουν την ίδια υποχρέωση και ότι η άρνηση ή παράλειψη ανταπόκρισής του θα εκτιμηθεί δεόντως από το δικηγορικό σώμα.

Ιδίως σε αυτές τις εκλογές, που το μόνο ερέθισμα συζήτησης που  προκάλεσαν στους δικηγόρους (και όχι μόνο) ήταν που βρίσκονται τόσα χρήματα και (ακόμη χειρότερα) γιατί «επενδύονται».

Αναδείχθηκε ακόμη από την προεκλογική περίοδο ως επιτακτικό και άμεσο καθήκον του Δ.Σ. η αποτίμηση του επιπέδου της προεκλογικής εκστρατείας, του τρόπου με τον οποίον υποψήφιοι πολιτεύθηκαν και «επικοινώνησαν» με τους ψηφοφόρους, με σκοπό την άμεση θέσπιση κανόνων δεοντολογίας με κυρώσεις ως προς τον τρόπο διενέργειας του εκλογικού αγώνα που θα διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια της εκλογικής διαδικασίας, την αξιοπιστία όσων ασχολούνται με τα κοινά απέναντι στο εκλογικό σώμα και τη διαφάνεια, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσουν τη συμβολή του συνδικαλιστικού διαλόγου και του συνδικαλισμού αρχών αντί της προσωπικής προβολής.

Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει το νωρίτερο δυνατό, τώρα και μακρυά από συγκυρίες νέας προεκλογικής περιόδου.

Διαφορετικά το Δ.Σ. αναλαμβάνει απόλυτα την ευθύνη της νομιμοποίησης της μετατροπής των εκλογών σε πασαρέλα υποψηφίων που σήμερα με το χρήμα, αύριο (ιδίως στο «ενιαίο ψηφοδέλτιο») και με την προβολή των Μ.Μ.Ε, και των εκδοτών του χώρου θα υποκαταστήσουν τον προγραμματικό λόγο με τα πάρτυ και τις αποστολές βιογραφικών και λοιπών εντύπων με αποτέλεσμα την αλλοτρίωση του δικηγορικού συνδικαλισμού, με ότι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία και την εκπροσώπηση του θεσμικού εκφραστή των δικαιωμάτων της.

Παρακαλώ όπως έχω δικαίωμα κατ άρθρο 234 του κώδικα περί δικηγόρων για την ένταξη του θέματος αυτού στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης.

Παρακαλείται ο κ. Δ/ντής του συλλόγου να μεριμνήσει για την πρωτοκόλληση της παρούσας και τη διανομή της στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Αθήνα, 26.3.2002

  

                                                                                  Ο αιτών

  

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 

– Παράβολο Δ.Σ.Α. για τη συμμετοχή                      δρχ 330.000

– Κόστος κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης             δρχ 60.000

– Αφίσσα τετράχρωμη 600 τεμ. «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ»        δρχ 75.000

– Αφίσσα τετράχρωμη 600 τεμ. «BIG BROTHER»     δρχ 75.000

– Αφίσσα τετράχρ. 600 τεμ. «ΣΤΡΟΦΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» δρχ100.000

– Φυλλάδιο (24σελίδο, διχρ.) 5.000 τεμ                    δρχ 550.000

– Εφημερίδα «Παρέμβαση»   5.000 τεμ                    δρχ 230.000

– Αμοιβή διανομέα φυλλαδίου – εφημερίδας             δρχ  250.000

–  Αμοιβή αφισσοκολλητή (Ευελπίδων)                     δρχ   60.000

– Προσκλήσεις συνέντευξης τύπου                            δρχ  10.000

– Τρύκ κάλπης προέδρου                                           δρχ 10.000

– Αμοιβή σκιτσογράφου                                              δρχ 50.000

– Διάφορα μικροέξοδα (κατά προσέγγιση)                 δρχ 50.000

 

                                                        Σ Υ Ν Ο Λ Ο         Δ Ρ Χ  1.850.000

                                                                           ΕΥΡΩ  5.429,2

 

Το κόστος των δαπανών καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από εισφορές μελών και από κυκλοφορία κουπονιών οικονομικής ενίσχυσης σε μέλη και φίλους της παράταξης καθώς και άλλους συναδέλφους. Ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας είχε ορισθεί για τα μέλη το ποσό των 150 ΕΥΡΩ και για  τους λοιπούς τα 100 ΕΥΡΩ. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας βοήθησαν.

Τέλος είναι γνωστό ότι οι υποψήφιοι της Εναλλακτικής Παρέμβασης δεν διενεργούν ατομικές εκλογικές εκστρατείες και κατά συνέπεια δεν υφίστανται αντίστοιχες δαπάνες προς δημοσιοποίηση.

Αθήνα, 26.3.2002

Δημοφιλή