Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία:

Μοιραστείτε:

Και μετά τις εκλογές τι – Ανακοίνωση της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας

Μετά τις εκλογές των προγραμματικών φληναφλημάτων και των βιογραφικών σημειωμάτων οι δικηγόροι επέστρεψαν στις καθημερινές τους ασχολίες: ουρές στα φωτοτυπικά και στις καταθέσεις, μισθοί πείνας για τους συνεργάτες και τους ασκούμενους, καταβολές υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών και τώρα η συμπλήρωση της φορομπηχτικής δήλωσης.

Αφού «προσλάβαμε» τους συμβούλους μας, που περιμένουν πια να αποσβέσουν τις προεκλογικές τους επενδύσεις (αλήθεια ποιος ενδιαφέρθηκε για τις εξεγέρσεις των φυλακισμένων ή την επίδειξη του κατασταλτικού ρατσισμού στους τσιγγάνους ) θα παραμείνουμε τώρα απαθείς στην υποβάθμιση των επαγγελματικών συνθηκών μας

Οι δικηγόροι οφείλουν να απαντήσουν: ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΧΑΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ καλεί όλους τους συναδέλφους να αγωνισθούν μαζί και να διεκδικήσουν:

Άμεσα:

– τη σύγκληση προγραμματικής γενικής συνέλευσης

– την νομοθετική κατοχύρωση της προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία οποιουδήποτε αγώνα στο μέλλον

•-     την επανασύσταση και ενεργοποίηση της επιτροπής συνταγματικών δικαιωμάτων του Δ.Σ.Α. για την καταπολέμηση του γενικευόμενου αυταρχισμού και ρατσισμού

•-     την καταπολέμηση του τηλεοπτικού διαδρομισμού των δικηγόρων ως μέσου ανεύρεσης πελατών

•-     την ίδρυση υπηρεσίας νομικής στήριξης (συμβουλές, υποδείγματα δικογράφων) ασκουμένων, νέων (και μη) δικηγόρων στο Δ.ΣΑ.

– την ίδρυση υπηρεσίας του Δ.Σ.Α. στην Ευελπίδων για τους πολίτες, αλλά και για την αντιμετώπιση αυταρχικών και αυθαίρετων συμπεριφορών από δικαστές και υπαλλήλους

•-    την αξιοποίηση των πορισμάτων της επιτροπής του Δ.Σ.Α. για την καθιέρωση του legal aid που κυριολεκτικά σέρνονταν από συνεδρίαση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την προηγούμενη τριετία και δεν συζητήθηκαν ποτέ.

•-    τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης της καθημερινής δικηγορίας

– την αναπροσαρμογή του ποσού μηνιαίας αμοιβής για τους έμμισθους συνεργάτες και τους ασκούμενους

– την αναβάθμιση της λειτουργίας του γραφείου συνεργασίας στο Δ.ΣΑ.

Πρέπει επίσης κατά τη διάρκεια της θητείας του νέου Δ.Σ να καθιερωθούν νομοθετικά:

•-    ελάχιστο υποχρεωτικό όριο αμοιβής για τους δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες συνεργάτη σε δικηγορικά γραφεία

•-    η αναδιάταξη της δικηγορικής ύλης με την επιβολή υποχρεωτικής παράστασης στα δημόσια έργα, τις τραπεζικές και μεγάλες εμπορικές συμβάσεις, στις μισθώσεις επαγγελματικής στέγης και τα εταιρικά, μέτρο που θα αναμορφώσει και το σύστημα φορολόγησης των δικηγόρων.

•-    η ανακλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών

– η τροποποίηση των διατάξεων του κώδικα περί δικηγόρων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του εκδημοκρατισμού και της κατάργησης του προεδροκεντρισμού

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ δεσμεύεται να αγωνισθεί με όλες της τις δυνάμεις γι’ αυτούς τους στόχους. Ελπίζει σ’ αυτόν της τον αγώνα να βρει συμπαράσταση από όλους τους πληττόμενους δικηγόρους ανεξαρτήτως κομματικών πεποιθήσεων.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Δημοφιλή