Άδεια Creative Commons
Όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο του ιστοτόπου ανήκει στην Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας και διατίθεται ελεύθερα με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές, εκτός όπου σημειώνεται διαφορετικά.