Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας - www.epda.gr
εκτύπωση

συνδικαλιστική επικαιρότητα 2021


29 Μαρτίου 2021

εκτύπωση του άρθρου pdf
   Ανακοίνωση της Εναλλακτικής Παρέμβασης για την πρωτοβουλία #MeToo ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ


https://www.in.gr/wp-content/uploads/2021/02/How-the-MeToo-Movement-Highlights-the-Need-for-Security-Sector-Reform-in-the-Global-North-1024x512.jpg

 Ανακοίνωση της Εναλλακτικής Παρέμβασης για την πρωτοβουλία #MeToo ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, 29/3/2021.

Ολοκληρώθηκε η διακίνηση του ερωτηματολογίου που απευθυνόταν προς συναδέλφισσες και συναδέλφους, με σκοπό να σχηματιστεί μια αδρή εικόνα για την έκταση των περιστατικών προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και ελευθερίας στον δικηγορικό κλάδο και να δοθεί ένα πρώτο βήμα στα θύματά της.

Συνολικά ανταποκρίθηκαν πάνω από 600 συναδέλφισσες/οι, εκ των οποίων 349 δήλωσαν μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και 79 ασκούμενοι/ες δικηγόροι Αθηνών. Το 61% περίπου δηλώνουν ότι έχουν υποστεί περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης ή και βαρύτερης προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειάς τους στο πλαίσιο της άσκησης των επαγγελματικών καθηκόντων τους ως δικηγόρων. Το 45% αναφέρουν ότι το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο σταθερής έμμισθης συνεργασίας με δικηγόρο, ενώ το 70% δηλώνουν ότι γνωρίζουν αντίστοιχο περιστατικό που αφορά άλλον/η συνάδελφο που υπέστη τέτοια συμπεριφορά στο πλαίσιο έμμισθης συνεργασίας με δικηγόρο. Η πλειοψηφία των δραστών αναφέρεται ότι ήταν εργοδότες-δικηγόροι.

Η χρήση σεξιστικής γλώσσας/λεκτική υποτίμηση και η σεξουαλική παρενόχληση αποτελούν την πλειοψηφία των αναφερόμενων περιστατικών, τα οποία τοποθετούνται χρονικά στην περίοδο των τελευταίων πέντε ετών σε ποσοστό 57%. Είναι χαρακτηριστικό ότι ποσοστό άνω του 80% δηλώνουν ότι δεν θα αισθάνονταν ασφαλείς να καταγγείλουν τέτοιο περιστατικό είτε στο Πειθαρχικό όργανο του Δικηγορικού Συλλόγου, είτε στην Αστυνομία. Μόλις 2,3% των περιπτώσεων έχουν καταγγελθεί σε κάποια Αρχή και στο 1% των περιπτώσεων υπήρξε καταλογισμός πειθαρχικής και ποινικής ευθύνης στον δράστη.

Στην ερώτηση για τους ανασταλτικούς παράγοντες που εμπόδισαν τα θύματα να προβούν σε καταγγελία, οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες, με επικρατέστερους τον φόβο για το πώς θα επηρέαζε η καταγγελία την επαγγελματική εξέλιξη του θύματος, την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, το ενδεχόμενο της μήνυσης του δράστη για συκοφαντική δυσφήμηση ή ψευδή καταμήνυση και τον φόβο στιγματισμού. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι απόψεις που εκφράστηκαν μέχρι τώρα στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου για τη δημιουργία ασφαλούς πλαισίου ώστε να ενθαρρυνθούν οι καταγγελίες για τέτοια περιστατικά. Οι περισσότερες προτάσεις αφορούν τη λειτουργία του Πειθαρχικού οργάνου του ΔΣΑ ή και πρόταση για σύσταση άλλου οργάνου ειδικά για τέτοιες καταγγελίες, αλλά και τον έλεγχο των εργασιακών συνθηκών των δικηγόρων-εμμίσθων συνεργατών.

Ως «Εναλλακτική Παρέμβαση» θεωρούμε ότι:

- απαραίτητη προϋπόθεση δημιουργίας ενός «ασφαλούς» χώρου για να αναφέρουν/καταγγέλλουν τα θύματα σεξιστικών συμπεριφορών και σεξουαλικών παρενοχλήσεων είναι η έκφραση ουσιαστικής διάθεσης από τον ΔΣΑ να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την υποδοχή και εξέταση τέτοιων καταγγελιών, με σεβασμό στα δικαιώματα των θυμάτων και τήρηση των σχετικών διαδικαστικών εγγυήσεων.

- οι σεξιστικές συμπεριφορές είναι μέρος των εργασιακών συνθηκών των εμμίσθων δικηγόρων, των συνεργατών και των ασκουμένων, οι οποίες μέχρι σήμερα ούτε ελέγχονται ούτε με κάποιο τρόπο διασφαλίζεται η τήρηση του Κώδικα Δικηγόρων και της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τον ΔΣΑ. Η ευθύνη λοιπόν του Συλλόγου για την τήρηση των υποχρεώσεων των τύποις ή ουσία εργοδοτών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία των συναδέλφων/φισσών από τέτοιες συμπεριφορές.

- Η δημιουργία ασφαλούς χώρου συμπεριλαμβάνει την αποφυγή χρήσης σεξιστικής γλώσσας από τα ίδια τα θεσμικά όργανα του συλλόγου και την συμπερίληψη της έμφυλης οπτικής σε όλες τις παρεμβάσεις, του, μη εξαιρουμένων των μέτρων προστασίας των μητέρων και εγκύων συναδελφισσών και ασκουμένων.

- Ανάληψη πρωτοβουλίας από τα θεσμικά μας όργανα για τη ρητή πρόβλεψη των σεξιστικών συμπεριφορών και των έμφυλων διακρίσεων ως αντιδεοντολογικών.

- Οι πειθαρχικές διαδικασίες πρέπει να αναμορφωθούν κατά τρόπο που να είναι «φιλικές» στην υποδοχή τέτοιων καταγγελιών, τόσο από πλευράς διαδικασίας όσο και από άποψη ουσιαστικής εξέτασής τους.

- Ο ΔΣΑ πρέπει να αρθρώσει δημόσιο λόγο κατά της έμφυλης βίας και των έμφυλων διακρίσεων, που πλήττουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τροφοδοτούν την κουλτούρα του βιασμού.

Δείτε αναλυτικά τα γραφήματα εδώ.

 
   
   
   
   
18 Φεβρουαρίου 2021

εκτύπωση του άρθρου pdf
   Η καμπάνια #metoo και στον χώρο των δικηγόρων - Ερωτηματολόγιο με πρωτοβουλία της Εναλλακτικής


Η καμπάνια #metoo και στο χώρο των δικηγόρων - Ερωτηματολόγιο με πρωτοβουλία της Εναλλακτικής

Η Εναλλακτική Παρέμβαση παίρνει την πρωτοβουλία να ανοίξει την καμπάνια #metoo και στο χώρο των δικηγόρων.

Σκοπός του Ερωτηματολογίου είναι να δημιουργηθεί μια πρώτη εικόνα για την έκταση των περιστατικών προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και ελευθερίας στον δικηγορικό κλάδο, εστιάζοντας στους/στις "συνεργάτες", στους/στις μισθωτούς/τές δικηγόρους και στους/στις ασκούμενους/ες συναδέλφους.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα και δεν τηρείται κανένα προσωπικό, απλό ή ευαίσθητο, δεδομένο δράστη/θύματος.

Τα στατιστικά δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, θα δημοσιοποιηθούν και θα είναι στη διάθεση κάθε συλλογικότητας ή ατόμου για να τα αξιοποιήσει στο πλαίσιο πίεσης προς τον ΔΣΑ, για τη λήψη μέτρων προς υποστήριξη των θυμάτων, ενθάρρυνσή τους να καταγγείλουν και στηλίτευση, τιμωρία και αποτροπή τέτοιων συμπεριφορών.

Μπορειτε να βρείτε και να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο ΕΔΩ.

 
   
   
   
   
20 Ιανουαρίου 2021

εκτύπωση του άρθρου pdf
   Ετήσια εναλλαγή εκλεγμένου συμβούλου της «Εναλλακτικής Παρέμβασης - Δικηγορικής Ανατροπής»


Ετήσια εναλλαγή εκλεγμένου συμβούλου της «Εναλλακτικής Παρέμβασης - Δικηγορικής Ανατροπής»

Κατόπιν εφαρμογής της πάγιας απόφασης της παράταξής μας για ετήσια εναλλαγή στη θέση του εκλεγμένου συμβούλου, από 19/1/2021 σύμβουλος της «Εναλλακτικής Παρέμβασης - Δικηγορικής Ανατροπής» αναλαμβάνει η Αγγελική Σεραφείμ.

Δημοσιεύουμε παρακάτω τον απολογισμό που έστειλε ο μέχρι χτες σύμβουλος Θανάσης Καμπαγιάννης.

Απολογισμός 2020 και η ώρα της εναλλαγής

Το 2020 ήταν μια κερδισμένη χρονιά για την Εναλλακτική Παρέμβαση. Καταφέραμε να καταγραφούμε στα μυαλά ενός σημαντικού δυναμικού δικηγόρων, αλλά και κόσμου έξω από τον κλάδο, ως εκείνη η δύναμη που ανοίγει και παλεύει ζητήματα, τόσο στο επίπεδο του δικηγορικού συνδικαλισμού όσο και στο επίπεδο των δικαιωμάτων και των αναγκών της κοινωνίας.

Το πόσα ζητήματα ανοίξαμε φαίνεται καταρχάς από τον ίδιο τον όγκο των ανακοινώσεων, αναρτήσεων, πρωτοβουλιών, κλπ, που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας epda.gr το έτος 2020. Αριθμητικά ξεπερνάνε τις 100 και ως περιεχόμενο απλώνονται σε όλο το εύρος των ζητημάτων συνδικαλιστικής, πολιτικής και νομικής επικαιρότητας: δικηγορικά αιτήματα τη χρονιά της πανδημίας, ασφαλιστικό-φορολογικό, δημοκρατικά δικαιώματα, φυλακές, υπεράσπιση μεταναστών και προσφύγων, δίκη Χρυσής Αυγής, αντεργατικά νομοσχέδια και προστασία πρώτης κατοικίας, ζητήματα μισθωτών και «συνεργατών», κοκ.

Η δουλειά αυτή ανέβασε την απήχησή μας. Καταφέραμε να κάνουμε τη σελίδα μας στο facebook σημείο αναφοράς, πράγμα που φάνηκε στην αύξηση των όσων την ακολουθούν από 400 σε περίπου 5.000 μέσα σε 12 μήνες.

Από τον Απρίλιο του 2020, κάναμε το βήμα να φτιάξουμε ένα newsletter ώστε να μας παρακολουθούν μέσω e-mail άνθρωποι που μπορεί να μην συμμετέχουν στην εσωτερική λίστα της παράταξης αλλά που θέλουν να είναι σε επαφή με τη δράση μας. Στείλαμε επτά Newsletter και ένα ενημερωτικό μέηλ για την καμπάνια υπογραφών όσον αφορά την υπόθεση Τοπαλούδη, και φτιάξαμε μια βάση δεδομένων 300 e-mail από κόσμο που μας παρακολουθεί.

Κάναμε δύο καμπάνιες υπογραφών, τη μία για την υπόθεση Τοπαλούδη και τη δεύτερη για την κατάργηση των καταχρηστικών προστίμων στις διαδηλώσεις, που αμφότερες αγκαλιάστηκαν από εκατοντάδες συναδέλφισσες και συναδέλφους, έξω από τον στενό παραταξιακό μας κύκλο.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο καθιερώσαμε την τακτική ενημέρωση τόσο για την ημερήσια διάταξη πριν αυτό συνεδριάσει όσο και το τι διημείφθη και ποια ήταν η τοποθέτηση του συμβούλου της Εναλλακτικής. Επιχειρήσαμε επίσης σε συντονισμό με συμβούλους από άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους που κινούνται σε παρόμοιο μήκος κύματος με μας να αναδείξουμε την ύπαρξη ενός μαχητικού ρεύματος, σε σύγκρουση με τη συναινετική γραμμή της Ολομέλειας των Προέδρων.

Σίγουρα κορυφαίες στιγμές στη δράση μας ήταν όταν βρεθήκαμε στον δρόμο, συμμετέχοντας με πανώ σε διάφορες κινητοποιήσεις, αλλά ιδίως συγκροτώντας μια δική μας αυτοτελή και μαζική παρέμβαση. Θυμίζω: στις 5 Μαρτίου, στη μεγάλη συγκέντρωση για αλληλεγγύη στους πρόσφυγες στα Προπύλαια. Στις 25 Μαϊου, έξω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για αλληλεγγύη στον κρατούμενο Βασίλη Δημάκη. Στις 7 Ιουλίου, όταν κάναμε κάλεσμα στον ΔΣΑ και πάνω από 100 συναδέλφισσες και συνάδελφοι συγκροτήσαμε δικηγορικό μπλοκ υπεράσπισης του δικαιώματος στη συνάθροιση (κάτι που είχε να γίνει από τον Φεβρουάριο του 2013 στην Αθήνα, αν εξαιρέσουμε την αποχή του 2016). Στις 7 Οκτωβρίου έξω από το Εφετείο, τη μέρα απόφασης της δίκης της Χρυσής Αυγής. Στις 17 Νοέμβρη, όταν υπερασπιστήκαμε και με τη νομική μας ιδιότητα το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώσουν. Στις 6 Δεκεμβρίου, όταν η κυβέρνηση στοχοποίησε στα πρόσωπα των μελών μας τη μαχόμενη δικηγορία και προχώρησε σε συλλήψεις.

Όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς να έχουμε σχήμα, συνεδριάσεις, συλλογικές συνεννοήσεις, που πολλές φορές μπορεί να μοιάζουν κουραστικές αλλά είναι απαραίτητες. Για τις παλιότερες και τους παλιότερους, είναι ελπιδοφόρο ότι πολύς νέος κόσμος συμμετέχει πλέον σ’ αυτές τις διαδικασίες.

Σίγουρα, η δουλειά είχε και αδυναμίες και πρέπει να τις δούμε και να τις διορθώσουμε: χρειάζεται περισσότερη προσωπική επαφή με τον κόσμο, εξώστρεφη δράση με διαθεσιμότητες, πιο συλλογικό τρόπο δουλειάς, περισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του σχήματος και αξιοποίησή τους σε όλα τα πεδία. Χρειάζεται επίσης αναβάθμιση της «υποδομής» της παράταξης: νέος ιστότοπος, ταμείο, έντυπο και ψηφιακό υλικό, κλπ.

Όμως νομίζω ότι το 2020 κλείνει με την εμπειρία ότι κατορθώσαμε να δυναμώσουμε τη συλλογικότητα του σχήματός μας και ότι, σε ένα δύσκολο πεδίο, όπως είναι αυτό του δικηγορικού συνδικαλισμού και του ΔΣΑ, είναι δυνατόν να υπάρχει ένα ριζοσπαστικό «εμείς» που να παλεύει τα πράγματα στο σήμερα. Το 2021, που είναι και εκλογική χρονιά για τα συνδικαλιστικά μας πράγματα, είναι βέβαιο ότι αυτό το «εμείς» μπορούμε να το βγάλουμε πολύ πιο δυναμωμένο.

Η δική μου παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο το 2020 ήταν μια πλούσια αλλά - δεν το κρύβω - και μια κουραστική εμπειρία. Δίνω με ανακούφιση τη σκυτάλη, στα πλαίσια της αποφασισμένης εναλλαγής, στην συναδέλφισσα και συντρόφισσα Αγγελική Σεραφείμ, που είμαι βέβαιος ότι θα την κρατήσει επάξια και που θα έχει την ενίσχυση και τη συλλογική στήριξη όλων μας στα καθήκοντά της για το 2021.

Καλό τέλος και καλή αρχή!

 
   
   
   
   
εκτύπωση