Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας - www.epda.gr
εκτύπωση

έμμισθοι συνεργάτες και ασκούμενοι 2002


24 Σεπτεμβρίου 2002

εκτύπωση του άρθρου pdf
   Απόσπασμα πρακτικών ΔΣ, με θέμα: έμμισθοι συνεργάτες


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24/9/2002

[...]

ΘΕΜΑ: Έμμισθοι συνεργάτες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. αποφάσισε [...]:

1. Ίδρυση γραφείου συνεργασίας. 

2. Να δημοσιοποιηθεί ότι ο ν. 1093/1980 ισχύει για τους δικηγόρους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση ως αναγράφεται στις περιπτώσεις με ελάχιστο όριο αμοιβής:

Έμμισθος συνεργάτης 700 ευρώ

Ασκούμενοι: 450 ευρώ

[...]

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές απόσπασμα [...]

[Σημείωση Εναλλακτικής: βλέπε ήδη απόφαση ΔΣ της 4/7/2006]

 
   
   
   
   
εκτύπωση