Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας - www.epda.gr
εκτύπωση

συνδικαλιστική επικαιρότητα


28 Ιανουαρίου 2020

εκτύπωση του άρθρου pdf
   Ενημέρωση ΔΣ ΔΣΑ, 23/1/2020: για το υπό ίδρυση Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης


“Είμαστε ακόμα πολύ πίσω! Σε Συλλόγους άλλων χωρών, δεν παίρνεις την ετήσια δικηγορική κάρτα αν δεν παρακολουθήσεις σεμινάρια κατάρτισης”. Με αυτή τη φράση του αντιπροέδρου του ΔΣΑ Χ. Κονδύλη, ξεκίνησε η συζήτηση στο ΔΣ του ΔΣΑ για το υπό δημιουργία Κέντρο Διά Βίου Κατάρτισης του ΔΣΑ. Την εισήγηση έκανε ο συνάδελφος Παν. Περράκης που ετοίμασε το Καταστατικό της υπό ίδρυση ΑΜΚΕ.

Η επέκταση και η συστηματοποίηση του επιστημονικού έργου του Συλλόγου είναι αυτονόητο κομμάτι της δράσης του. Ωστόσο, η συζήτηση για τη δημιουργία χωριστού νομικού προσώπου με τα χαρακτηριστικά που ακούσαμε στη συνεδρίαση του ΔΣ δεν αποσκοπεί σε αυτό. Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε την πρόβλεψη για πιστοποιήσεις (ποινικολόγος, εργατολόγος, κλπ), για δίδακτρα σε σεμινάρια, για κονδύλια του ΕΣΠΑ που θα διεκδικήσει το νέο νομικό πρόσωπο και ούτω καθεξής; Μάλιστα κάποιες παρεμβάσεις συμβούλων, που τυπικά δήλωσαν τη διαφωνία τους, είχαν να κάνουν με τον “ανταγωνισμό” του νέου νομικού προσώπου του ΔΣΑ με το ΑΚΚΕΔ Προμηθέας. “Γιατί ξοδέψαμε μισό εκατομμύριο ευρώ για τον Προμηθέα και τώρα ερχόμαστε να φτιάξουμε νέο νομικό πρόσωπο;”, αναρωτήθηκε ο σύμβουλος Καλαντζόπουλος. Άλλες παρεμβάσεις επέμειναν στο ότι ήδη έχουν “μοιραστεί” τα πόστα (σύμβουλος Αναστασόπουλος), γεγονός που έκανε εμάς τους “αδαείς” (ομολογούμε ότι δεν ξέρουμε τα πράγματα “από τα μέσα”) να παρακολουθούμε μια συζήτηση που έμοιαζε με αντιπαράθεση χωριστών μαγαζιών προς άγραν πελατείας.

Η τοποθέτηση του συμβούλου της Εναλλακτικής Παρέμβασης – Δικηγορικής Ανατροπής ήταν η εξής: όποιος συνάδελφος μάθει ότι συζητάμε να ξοδέψουμε για αρχή 20 χιλιάδες ευρώ για ένα Κέντρο από το οποίο σύμβουλος λέει οτι στο μέλλον παίζει να εξαρτάται και η λήψη της κάρτας του Συλλόγου (!), θα μας πάρει με τις πέτρες. Η επιστημονική δουλειά του Συλλόγου δεν μπορεί να αποβεί σε επιχειρηματικό κυνήγι του Συλλόγου (συζητήθηκαν τα δίδακτρα που θα μπουν σε παρακολουθούντες τα σεμινάρια κλπ), πόσο δε μάλλον δεν μπορεί να είναι σε βάρος των μελών του Συλλόγου. Οι συνάδελφοι ήδη πληρώνουν πολλά μέσα από την ετήσια συνδρομή και τα γραμμάτια. Ο Σύλλογος, αντί να κυνηγάει να μπει στο παιγνίδι των πιστοποιήσεων (ανοίγοντας κιόλας την όρεξη σε μελλοντικές νομοθετικές παρεμβάσεις), θα έπρεπε να βγάλει ανακοίνωση καταγγελίας του νόμου για τα κολέγια, που είναι καταφανώς αντισυνταγματικός. Είμαστε ενάντια στο ΚΕΚ και υπέρ της επέκτασης και συστηματοποίησης του επιστημονικού έργου του ΔΣΑ. Αν ψηφιστεί απο την πλειοψηφία, θα απαιτήσουμε να μην σημάνει οποιαδήποτε επιβάρυνση για συναδέλφους και οποιοδήποτε εμπόδιο στην άσκηση του επαγγέλματος.

Το Κέντρο ψηφίστηκε επί της αρχής από την πλειοψηφία και η συζήτηση θα συνεχιστεί στο ΔΣ της 29/1/2020.

Θανάσης Καμπαγιάννης, σύμβουλος ΔΣ του ΔΣΑ για την Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή.

 
   
   
   
   
17 Δεκεμβρίου 2019

εκτύπωση του άρθρου pdf
   Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Ασύλου: στάση εργασίας, Τετάρτη 18/12


Οι δικηγόροι της Εναλλακτικής Παρέμβασης - Δικηγορικής Ανατροπής εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Ασύλου, που καλούν σε στάση εργασίας την Τετάρτη 18 Δεκέμβρη τις τέσσερις τελευταίες ώρες του πρωινού ωραρίου και τις τέσσερις πρώτες ώρες του απογευματινού ωραρίου.

Στο πλαίσιο της στάσης εργασίας θα γίνει συγκέντρωση στη 1 μ.μ. στον προαύλιο χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, στην Κατεχάκη.

Το Σωματείο Συμβασιούχων Εργαζομένων Υπηρεσίας Ασύλου διεκδικεί:

- Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους και όλες.

- Ίσα δικαιώματα για ίση εργασία και την άρση κάθε είδους διάκρισης εις βάρος των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου της Υπηρεσίας Ασύλου.

- Να εφαρμοστεί στην πράξη η εξίσωση προς τα πάνω όλων των υπαλλήλων - μόνιμων, αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου - της Υπηρεσίας Ασύλου.

 
   
   
   
   
2 Δεκεμβρίου 2019

εκτύπωση του άρθρου pdf
   Διαμεσολάβηση: Ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης χωρίς πτυχίο Νομικής και ένα νέο φιλέτο για την αγορά


Με τη δημοσίευση του νόμο 4640/2019 (ΦΕΚ 190/30.11.2019 Α) για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ολοκληρώνεται πλέον η εισαγωγή του θεσμού της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης στην ελληνική έννομη τάξη, που σταδιακά είχε εισαχθεί με τα άρθρα 179 έως 206 του Ν. 4512/2018 και με τον ν. 3898/2010 (τότε ως προαιρετική) σε συμμόρφωση και κατ΄ εφαρμογή της από 21/5/2008 Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του νέου νόμου, η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (30/11/2019), πλην των άρθρων 6 και 7, που αναφέρονται στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση, τα οποία τίθενται σε ισχύ και καταλαμβάνουν τις αγωγές που κατατίθενται μετά την παρέλευση των οριζόμενων ημερομηνιών (15/1/2020 και 15/3/2010 κατά περίπτωση). Ήδη όμως, ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, με το άρθρο 3 παρ. 2, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς και το ενημερωτικό έγγραφο, που συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί επί ποινή απαραδέκτου αυτής.

Με τον νόμο 4640/2019, η διαμεσολάβηση καθίσταται υποχρεωτική, ως στοιχείο προδικασίας επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται υποχρεωτική διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές διαφορές όπου τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της μεταξύ τους διαφοράς: α) Οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ., β) Διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, γ) Διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης. Εξαιρούνται της υποχρεωτικότητας οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ..

Ακόμη στον ίδιο Νόμο, πέραν της ποινής του απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος που κατατίθεται χωρίς να προηγηθεί η υποχρεωτική διαμεσολάβηση, προβλέπονται ποινές από 100 έως 500 Ευρώ για τον διάδικο που δεν προσέρχεται στη διαμεσολάβηση. Ορίζεται αμοιβή του διαμεσολαβητή το ποσό των 50 Ευρώ για την αρχική συνεδρία και πέραν αυτής ωριαία αμοιβή το ποσό των 80 Ευρώ. Η αμοιβή του νομικού παραστάτη κάθε μέρους συμφωνείται ελεύθερα και για τη συμμετοχή του σε όλη τη διαδικασία της διαμεσολάβησης εκδίδεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών ποσού 60 ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου, ποσού 100 ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου και ποσού 150 ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Με τον παραπάνω νόμο, ιδιωτικοποιείται η δικαιοσύνη και αυξάνεται το κόστος πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τον πολίτη. Επιδιώκεται η μείωση της – ήδη μειωμένης – δικηγορικής ύλης και φυσικά ευνοούνται οι οικονομικά ισχυροί (ασφαλιστικές εταιρείες κ.α.). Η εχεμύθεια που προβλέπεται στη διαδικασία ευνοεί τον οικονομικά ισχυρό, ενώ η διαδικασία (της διαμεσολάβησης) αποδεσμεύεται από νομικά στοιχεία ή επιχειρήματα του δικανικού συλλογισμού.

Διαμεσολαβητής δύναται να γίνει ο κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα αν έχει σπουδάσει Νομική Σχολή ή όχι, ενώ στον Νόμο προβλέπονται και εταιρείες διαμεσολάβησης (μη κεφαλαιουχικές).

Γίνεται έτσι κατανοητό ότι, εκτός από ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης και αύξηση του κόστους πρόσβασης σ' αυτήν, η διαμεσολάβηση αποτελεί και μια αγορά για την εκμετάλλευση της αγωνίας των δικηγόρων να αποκτήσουν προσόντα προκειμένου να επιβιώσουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον με άλλους υποψήφιους διαμεσολαβητές – και ιδίως με τις ενώσεις των εταιρειών που λόγω δύναμης και εξειδίκευσης εύκολα θα κυριαρχήσουν.

Αν και ο θεσμός της «υποχρεωτικής διαμεσολάβησης» αυξάνει το κόστος πρόσβασης του πολίτη στη δικαιοσύνη, ιδιωτικοποιεί την απονομή δικαιοσύνης και λειτουργεί αποτρεπτικά για την διεκδίκηση του δικαίου στα δικαστήρια μειώνοντας τη δικηγορική ύλη, παρ' όλα ταύτα η πλειοψηφία του Δ.Σ. του ΔΣΑ τάχθηκε υπέρ του θεσμού.

Έτσι, ο ΔΣΑ ούτε καν απείχε τη μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου σε αντίθεση με Συλλόγους που απείχαν όπως: Πειραιάς, Αγρίνιο, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πάτρα, Ρόδος, Τρίπολη, Αίγιο, Αμαλιάδα, Κατερίνη, Κως, Ρέθυμνο, Σέρρες, Χαλκιδική, κλπ.

 
   
   
   
   
25 Νοεμβρίου 2019

εκτύπωση του άρθρου pdf
   Επιστολή-πρωτοβουλία εκλεγμένων συμβούλων Δικ. Συλλόγων: Όχι στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών


Προς την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Προς κάθε μαχόμενο δικηγόρο.

Η αναστάτωση που προκαλούν σε χιλιάδες συναδέλφους/ισσες τα δημοσιεύματα για το νέο ασφαλιστικό που προωθεί η κυβέρνηση μάς αναγκάζει να απευθυνθούμε δημόσια σε καθένα και καθεμία ξεχωριστά, αλλά και στη θεσμική ηγεσία του δικηγορικού σώματος.

Ενώ οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας επιτάσσουν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να “συμμορφωθεί” στις αποφάσεις αυξάνοντας τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές για την πλειοψηφία των δικηγόρων που πληρώνουν την κατώτατη εισφορά. Μεγάλοι χαμένοι των σχεδιαζόμενων αλλαγών θα είναι οι νέοι δικηγόροι κάτω της 5ετίας και οι δικηγόροι άνω της 5ετίας με χαμηλά εισοδήματα που θα κληθούν να πληρώνουν επιπλέον 35 ευρώ τον μήνα (περίπου 400 ευρώ τον χρόνο) από 1/1/2020.

Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι η πλειοψηφία θα ωφεληθεί από τη μείωση της φορολογίας είναι κάλπικος, καθώς η διαφορά στη φορολογία θα επέλθει το καλοκαίρι του 2021 (και αυτό αν δεν υπάρξει “έκτακτη ανάγκη”), ενώ η αύξηση στις εισφορές ξεκινάει από τον Ιανουάριο του 2020. Μάλιστα, αν συνυπολογιστεί ότι τον Ιανουάριο του 2020 χιλιάδες συνάδελφοι θα ξεκινήσουν να πληρώνουν τη δόση για τις παρελθούσες ασφαλιστικές εισφορές (120 δόσεις που ακόμα εκκρεμούν, καθώς δεν έχουν ανέβει οι πλήρεις οφειλές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα), το έτος 2020 προδιαγράφεται εφιαλτικό. Με τις αυξήσεις αυτές, είναι βέβαιο ότι η εισπραξιμότητα των οφειλών του ΕΦΚΑ όχι μόνο δεν θα αυξηθεί, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά θα σημειώσει νέα βουτιά. O στόχος βέβαια δεν είναι η αύξηση των εσόδων του ΕΦΚΑ, αλλά η εξώθηση πολλών συναδέλφων από το επάγγελμα

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων έσπευσε να ψηφίσει το αίτημα αποσύνδεσης των ασφαλιστικών εισφορών από το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος, την ίδια στιγμή που υιοθέτησε το αίτημα της μη αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών για όλους. Ωστόσο, η σιγή για τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις των κατώτατων εισφορών, που πλέον συζητιέται ότι θα ψηφιστούν άμεσα, είναι εκκωφαντική. Ο νόμος Κατρούγκαλου, εναντίον του οποίου κινητοποιηθήκαμε με πολύμηνη αποχή το 2016, μείωνε βίαια το ύψος των συντάξεων, εισάγοντας τη λογική του “ατομικού κουμπαρά”. Η λογική αυτή παραμένει και υιοθετείται πλέον και από τις ηγεσίες των Δικηγορικών Συλλόγων. Αποδεικνύεται έτσι, ότι το πρόβλημα για αυτές τις ηγεσίες δεν ήταν η συμμόρφωση στο “μνημονιακό προαπαιτούμενο”, αλλά η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τα υψηλότερα εισοδήματα. Το σχέδιο της νέας κυβέρνησης είναι να κρατήσει το μνημονιακό “κεκτημένο”, βάζοντας τους πολλούς να πληρώσουν για τη μείωση των εισφορών των λίγων.

Επειδή, απέναντι σε αυτό το σχεδιασμό, της αύξησης των εισφορών για τους πολλούς με αντάλλαγμα μια γλισχρή σύνταξη των 600 ευρώ μετά από 40 χρόνια δουλειάς, και απέναντι στην αφωνία της πλειοψηφίας των Δικηγορικών Συλλόγων και των Διοικητικών τους Συμβουλίων, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε και να αντισταθούμε,

Ζητάμε από την Ολομέλεια: την υπεύθυνη ενημέρωση του δικηγορικού σώματος, τη διεξαγωγή Συνελεύσεων σε όλες τις πόλεις, την απόφαση για συντονισμένη και συλλογική αγωνιστική κινητοποίηση για να αποτραπούν οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι σύμβουλοι που υπογράφουμε το παρόν κείμενο δεσμευόμαστε να πάρουμε πρωτοβουλίες και να συντονίσουμε από τα κάτω όσες και όσους θέλουν να αντισταθούν στα μέτρα που εξοντώνουν τους δικηγόρους, περιφρουρώντας το δικαίωμα στη δημόσια καθολική ασφάλιση με αξιοπρεπείς συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη για όλες και όλους.

Υπογράφουν οι σύμβουλοι:

  • Σαραφιανός Δημήτρης, μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας
  • Κουρουνδής Χαράλαμπος, μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
  • Σκουνάκη Αρετή, μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
  • Σαρχιανάκης Μιχάλης, μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου
  • Τερζάκης Θοδωρής, μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου
  • Πατετσίνης Βαγγέλης, μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Έδεσσας
  • Καλαϊτζάκης Μανώλης, μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου
  • Τριανταφυλλος Ματθαίος, μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
  • Παπαδόπουλος Πέτρος, μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας.

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 25/11/2019.

[Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται με αποστολή μέηλ στη διεύθυνση: ds_asfalistiko@yahoo.com]

 
   
   
   
   
19 Νοεμβρίου 2019

εκτύπωση του άρθρου pdf
   Νέες κατώτατες εισφορές: 341 ευρώ τον μήνα άνω 5ετίας, 217 ευρώ κάτω 5ετίας με το χαράτσι Μητσοτάκη (πίνακας)


Στα 341 ευρώ τον μήνα θα ανέρχονται πλέον οι κατώτατες ασφαλιστικές εισφορές για τους άνω 5ετίας δικηγόρους, ενώ για τους κάτω της 5ετίας το ποσό θα ανέρχεται σε 220 ευρώ τον μήνα!

Όπως δείχνουμε και στον πίνακα, τα έτη 2017 και 2018, λόγω του χαμηλότερου κατώτατου μισθού (βάσει του οποίου υπολογίζεται η κατώτατη εισφορά) και λόγω της μη έκδοσης ειδοποιητηρίων του ΕΤΕΑΕΠ, η κατώτατη μηνιαία εισφορά έφτανε στα 167 ευρώ.

Όμως με την αύξηση του κατώτατου μισθού (από 586 σε 650 ευρώ) και με την αποστολή των ειδοποιητηρίων ΕΤΕΑΕΠ έτους 2019 και αναδρομικών ετών 2017-2018, η μηνιαία εισφορά για το έτος 2019 εκτινάχθηκε στα 296 ευρώ.

Πλέον, με το νέο χαράτσι της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η κατώτατη μηνιαία εισφορά από 1/1/2020 υπολογίζεται στα 341 ευρώ τον μήνα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό που δημοσίευσε ο Ελεύθερος Τύπος. Η αντίστοιχη κατώτατη μηνιαία εισφορά για τους κάτω της 5ετίας συναδέλφους θα ανέρχεται σε 217 ευρώ.

Αν υπολογίσει κανείς ότι από 1/1/2020, θα ξεκινήσει να τρέχει και η πληρωμή της δόσης των απλήρωτων ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών (ρύθμιση 120 δόσεων που ακόμα εκκρεμεί για χιλιάδες συναδέλφους καθώς δεν έχουν αναρτηθεί οι πλήρεις οφειλές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα), το ποσό των 344 ευρώ τον μήνα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Και παρόλα αυτά, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η εισπραξιμότητα των εισφορών στον ΕΦΚΑ θα αυξηθεί και ότι οι απώλειες θα αποκατασταθούν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, τα αποτελέσματα του οποίου όμως θα δούμε στις τσέπες μας το φθινόπωρο του 2021!

Πού να μην είχαν εκλεγεί με σημαία την “ελάφρυνση της μεσαίας τάξης”!...

 
   
   
   
   
εκτύπωση